Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Besökarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lyssna på sidan Lyssna

Så arbetar vi med naturvård

Ale kommun jobbar aktivt med att värna, bevara och utveckla naturmiljön. Målet med naturvårdsarbetet är att ha en rik natur med stor biologisk mångfald. Det är för naturens egen skull - och för människors nytta, hälsa och välbefinnande.

Med lien i naturvårdens tjänst. Den botaniskt rika Björkärrsäng i Bohus hålls öppen genom ideella insatser från hembygdsföreningen.

Som ett underlag i naturvårdsarbetet har kommunen tagit fram ett naturvårdsprogramPDF. Programmet beskriver naturen i kommunen samt de mål och åtgärder vi jobbar med för att bevara och stärka naturvärdena och den biologiska mångfalden.

 

Naturvårdsprogrammet är ett av flera underlag som styr kommunens miljöarbete. Det ska vara vägledande för att uppnå de miljömål som rör vår natur och uppfylla delar av kommunens miljöpolicy.

Sveriges miljömål

Programmet har sin utgångspunkt i de nationella miljömål som rör natur och beskriver vilka åtgärder kommunen bör vidta för att bidra till att målen uppfylls.

Dessutom pekar programmet ut cirka 300 områden, på karta och i text, med naturvärden som är särskilt värda att uppmärksamma. Det är bland annat blomsterrika hagmarker, lövskogar med gamla träd, ostörda vildmarksområden och naturliga bäckar. I dessa områden har många hotade växter och djur kunnat överleva under årtusenden i ett för övrigt kraftigt förändrat landskap.

Naturvårdsprogrammet antogs av kommunfullmäktige i september 2007.

 

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2017-03-02 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.