Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Besökarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplanering för Ale kommun, ÖP07

Utdrag ur översiktsplan Ale 07 Nödinge

Det övergripande målet med översiktsplanen (ÖP) är att skapa en gemensam syn på hur kommunen ska utvecklas. Översiktsplanen anger de strategiska utgångspunkterna för att skapa gynnsamma förutsättningar för en positiv utveckling i Ale och för en attraktiv och långsiktigt hållbar kommun.

Ale ÖP 07

Översiktsplanen visar vilken inriktning Ale kommun har för bebyggelseutvecklingen och andra beslut som berör den framtida fysiska miljön. Översiktsplanen täcker hela kommunens yta och belyser de viktigaste markanvändningsfrågorna fram till år 2020.

Inriktningen i översiktsplanen är i första hand att ge förslag på nya utbyggnadsområden för bostäder och verksamheter. Fördelningen av utbyggnaden föreslås ske med tyngdpunkt på Nödinge och Älvängen, men även så att samtliga orter får ett bebyggelsetillskott.

Ale kommuns översiktsplan, Ale ÖP 07

Ladda ner översiktsplanen

Den 24 september 2007 antogs Ale kommuns översiktsplan av kommunfullmäktige.

Ladda ner Ale ÖP 07

Kartor över hela kommunen

Användning av mark- och vattenområden - Ortsvis

  • SurtePDF
  • BohusPDF
  • NödingePDF
  • Nol-AlaforsPDF
  • ÄlvängenPDF
  • SkepplandaPDF
  • AlvhemPDF

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2016-08-17 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.