Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Besökarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lyssna på sidan Lyssna

Aktuella arbeten, avbrott och störningar

Här hittar du information om pågående VA-arbeten, vart du kan vända dig eller vad du kan göra vid problem eller störningar med den kommunala vatten- och avloppsanläggningen.

 Planerade VA-arbeten

 

VA-arbete Fornminnesvägen i Älvängen

Fornminnesvägen i Älvängen kommer vara avstängd för genomfart vid korsning mot Runstensvägen från tisdag 14 november 07:00 till torsdag 16 november 16:00 på grund av VA arbeten. Välj alternativ väg.

Vid frågor kontakta kundcenter, Ale kommun på telefonnummer 0303-330000

Tack för din förståelse!

Pågående VA-arbete i Nol 

Ale kommuns VA-enhet har påbörjat ett arbete med att byta ut en del av huvudvattenledningen i Nol. Arbetet kommer pågå från vecka 39 och vara klart under hösten 2017.

För frågor, kontakta Kent Antonsson på VA-enheten. Du når honom via Kontaktcenter på telefon 0303-33 00 00länk till annan webbplats eller e-post kommun@ale.se 

Arbeten på Keillers väg samt Danska vägen i Surte

Ale kommuns VA-enhet har påbörjat planeringsarbete med omläggning av ledningar utmed Keillers väg samt Danska vägen i Surte.

Under vecka 38 och 39 kommer Structor Mark Göteborg AB genomföra geotekniska fältundersökningar som kan påverka Er.

Geotekniska undersökningar utförs i huvudsak med hjälp av bandgående borrvagn. Huvudsakligen utförs undersökningarna på kommunens mark och vi försöker att minimera intrång, skador och störande buller.

Ytterligare upplysningar om planerade ledningsomläggningar kan erhållas av:

Ardawan Shaker, VA-enheten 0303-33 03 10

Lennart Carlsson, VA-enheten 0303 33 04 06 

Ytterligare upplysningar om undersökningarna kan erhållas av:

Jimmy Aradi, Geotekniker Structor 070-693 18 24

Information från Er om eventuella privata ledningar i mark (berg- och jordvärme o dyl.) som kan beröras av arbetena tas tacksamt emot av Jimmy Aradi på Structor Mark Göteborg AB.

Väg- och VA-arbete på Gamla vägen/Smedjebacken i  Älvängen

Förnyelse av vatten- och avloppsledningar samt justering och asfaltering av väg. Vägen är delvis avstängd och biltrafik till Gamla vägen hänvisas köra via anvisad trafikskyltning. Berörda fastighetsägare har fått specifik information om projektet.

 

Startar: v. 37, 2016 
Arbetet förväntas vara klart: årsskiftet 2017/2018

För frågor om vatten och avlopp, kontakta Kent Antonsson på VA-enheten. För frågor om väg, kontakta enhet Infrastruktur. Du når dem via Kontaktcenter på telefon 0303-33 00 00 eller e-post kommun@ale.se.

Detta gäller vid en vattenavstängning

  • Betrakta alltid ledningarna som trycksatta under hela avstängningstiden. Du ska inte lämna kranar öppna eller utföra egna arbeten på ledningar under samma tid.
  • Vattnet kan kortvarigt bli missfärgat efter en avstängning. Spola ur kranarna tills missfärgningen förvinner, sen kan du använda vattnet som vanligt.
  • Observera att tidsangivelserna är ungefärliga och kan ändras utan särskilt meddelande

Tips

  • Tappa upp dricksvatten i god tid innan avstängningen och ställ i kylen.
  • Fyll en hink med vatten för att kunna spola i toaletten.
  • Undvik att diska eller tvätta under vattenavstängningen.

Felanmälan

Vid driftstörning eller fel på kommunala vatten- och avloppsledningar, kontakta kommunen och anmäl felet. Kommunen ansvarar för och åtgärdar fel på de kommunala ledningarna. Är du osäker på vem som har ansvaret, se ABVAPDF.

Under kontorstid, ring Kontaktcenter.
Telefon: 0303-33 00 00

Kvällar och helger, ring SOS Larmcentral.
Telefon: 031-703 14 37

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2017-11-13 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.