Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Besökarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lyssna på sidan Lyssna

Taxa och avgifter kommunalt vatten och avlopp

VA-verksamheten finansieras genom taxa och avgifter. Hur stor taxan och avgifterna blir beslutas av kommunfullmäktige. Den nya taxan gäller från och med den 1 januari 2016.

All VA-verksamhet finansieras med avgifter och inte med skatter. Avgifterna delas upp på två delar:

  • Anläggningsavgift – som tas ut när en fastighet ansluter sig till det kommunala VA-nätet, (engångsbelopp). Denna ska täcka kostnaderna för anslutning av nya abonnenter.
  • Brukningstaxa – som beräknas på hur mycket vatten som förbrukas i hushållet (årlig kostnad). Denna ska täcka kostnaderna för drift av den allmänna VA-anläggningen och kapitalkostnaderna för investering i ledningsnätet, reningsverket, vattentorn och andra anläggningar som pumpstationer.

Andra avgifter: krävs av abonnenten om denne nyttjar VA-enhetens tjänster.

Anläggningsavgift 2016

Avgift utgår per fastighet

Kr exkl. moms

Kr inkl. moms

Andel i VA-kollektivet per ansluten byggnad

30 900

38 625

Avgift avseende varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkten för dricksvatten, spillvatten samt dag- och dränvatten

69 010

86 263

Avgift för 1–3 lägenheter

23 690

29 613

Avgift för 4 eller fler lägenheter

8 240

10 300

Dagvatten, per kvadratmeter

41,20

51,50


Exempel

Anläggningsavgift för fastighet om 800 kvadratmeter med ett bostadshus anslutet till vatten, spill- och dagvatten.

Andel i VA-kollektivet

30 900

Avgift servis dricksvatten, spillvatten och dagvatten

69 010

Lägenhetsavgift (antal hus/lägenheter)

23 690

Dagvattenavgift, 800 x 41,20

32 960

Moms 25 %

39 140

Summa kr

195 700

 

Brukningsavgifter 2016

1 kubikmeter (1 m³) är 1 000 liter.

Vatten och avlopp


Fast avgift kr/år

Rörlig avgift kr/m³

m³/år

exkl. moms

inkl. moms

exkl. moms

inkl. moms

0–

3 296

4 120

22,77

28,47


Enbart vatten


Fast avgift kr/år

Rörlig avgift kr/m³

m³/år

exkl. moms

inkl. moms

exkl. moms

inkl. moms

0–

1 648

2 060

10,25

12,81


Enbart avlopp


Fast avgift kr/år

Rörlig avgift kr/m³

m³/år

exkl. moms

inkl. moms

exkl. moms

inkl. moms

0–

1 648

2 060

12,52

15,66


Enbart avlopp där mätning ej kan ske


Fast avgift kr/år

m³/år

exkl. moms

inkl. moms

0–

3 527

4 409

 

Andra avgifter


Kr exkl. moms

Kr inkl. moms

Återkoppling av vatten/besök under ordinarie arbetstid

600

750

Återkoppling av vatten/besök under icke ordinarie arbetstid

800

1 000

Byte av trasig mätare där abonnenten är vållande

1 000

1250

Byte av mätare som begärts av abonnent men inget fel kan påvisas

500

625

Förgävesbesök

500

625

Hyra av ståndrör med mätare 20 kr/dygn + vattenförbrukning, debiteras för minst 30 dygn

750 + brukningstaxa

937,50 + brukningstaxa

För tjänster av VA-enhetens personal under ordinarie arbetstid, per timme

400

500

För tjänster av VA-enhetens personal under icke ordinarie arbetstid, per timme

600

750

 

Fel på kommunala VA-ledningar efter kontorstid

Kontakta SOS på telefonnummer: 031 - 703 14 37

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2017-02-01 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.