Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Besökarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lyssna på sidan Lyssna

Företagklimatet - en prioritet

Vi vill att företagen i Ale växer och är välmående därför arbetar vi systematiskt med att förbättra företagsklimatet i kommunen. Att förbättra företagsklimatet är en ständig process som aldrig får stanna av. 

 

För att mäta vårt arbete använder vi framför allt två mätningar; SKL:s Insiktsmätning och Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet. Just nu genomför vi även en egen undersökning - besvara den härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mål med vårt arbete för ett starkt företagsklimat

Ett gott klimat för företagande och entreprenörskap är en av grunderna för att ett samhälle ska utvecklas, det är därför det är så viktigt att arbeta med aktiviteter som stärker företagsklimatet.

 

Vi vill att Ale ska uppfattas som en kommun där det är lätt att etablera sig, utveckla sitt företag och att man som företagare har en god dialog med kommunen och andra intresseorganisationer.

Övergripande strategiska mål för näringslivsarbetet i Ale:

  1. Stärka och utveckla de företag som finns i Ale idag
  2. Skapa förutsättningar för fler företagsetableringar
  3. Öka antalet nya företag i Ale

 

Prioriterade mått som mål, 2017

  • Ett NKI på 74 av 100 i SKL:s Insiktsmätning
  • Ett sammanfattande omdöme på 3,75 av 6, Svenskt Näringsliv

Såhär mäter vi företagsklimatet

För att mäta vårt arbete använder vi två mätningar

Insiktsmätninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Insiktsmätningen görs kontinuerligt av SKL (Sveriges kommuner och landsting) och innebär att företagare som har haft kontakt med kommunen i diverse tillståndsärenden kan återkoppla hur kommunen har hanterat deras ärenden. Resultatet redovisas i ett NKI (Nöjd kund index). Ale Kommuns målsättning för 2017 är att ha ett NKI på 74 av 100.

Svensk Näringslivs mätninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utvalda företagare får svara på en enkätundersökning som ger ett sammanfattande omdöme av företagsklimatet i kommunen. Företagarna får utifrån sina egna preferenser ange hur bra de upplever att företagsklimatet i kommunen är. Det sammanfattande omdömet är på en skala mellan 1-6. För 2017 har Ale kommun en målsättning att ligga på minst 3,75.

Här hittar du resultaten för 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vår egen undersökninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utöver SKL:s och Svenskt Näringslivs mätningar genomför vi nu en egen undersökning. Här ber vi dig svara på frågorna utifrån hur du som företagare ser på företagsklimatet i Ale Kommun.

Din medverkan i undersökningen är frivillig och ditt svar är mycket viktigt för vårt fortsatta arbete att skapa ett bra klimat för företag att etablera sig och utvecklas. Undersökningen utförs av Näringslivsenheten, Ale Kommun och dina svar hanteras helt konfidentiellt. I denna undersökning tillfrågas alla registrerade företag i Ale kommun till och med 1 augusti 2017. Perioden för att besvara enkäten är nu avslutad. Vi presenterar resultaten inom kort.

Kontakt

Näringslivschef

tf Marie Bergvall
E-post: marie.bergvall@ale.se
Telefon: Kontaktcenter 0303-33 00 00

Näringslivskoordinator

tf Kristina Engstrand
E-post: kristina.engstrand@ale.se
Telefon: Kontaktcenter 0303-33 00 00

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2017-09-26 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.