Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Turismlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Meny

Lyssna på sidan Lyssna

Sophämtning

Kommunen har det övergripande ansvaret för insamling och behandling av hushållens avfall. Renhållningen ansvarar för insamling av hushållsavfall i kommunen. Brännbart hushållsavfall hämtas i egen regi
med komprimerande bilar.

När hämtas mina sopor?

Generellt sker sophämtningen en gång i veckan i tätort och varannan vecka på landsbygden. Dina sopor hämtas oftast på samma veckodag men ibland kan hämtningsdagen flyttas åt endera håll. Att hämtningsdagen flyttas sker oftast, men inte nödvändigtvis, i samband med röda dagar och storhelger som till exempel påsk, jul och nyår. Ta därför för vana att alltid ställa fram sopbehållaren dagen innan dina sopor brukar hämtas.

Att tänka på   

Du måste se till att den som hämtar dina sopor kan komma fram till behållaren på ett säkert sätt. På vintern ska vägen fram till behållaren skottas och sandas. Enskild väg och tomtmark som används för hämtning ska vara farbar samt snöröjas och hållas halkfri för sopbilen. Det ska även finnas möjlighet att vända längst in på vägen.

Kostnad för sophämtning

I Ale kommuns RenhållningstaxaPDF hittar du kostnad för bland annat sophämtning, container, slamtömning och Sörmossens återvinningscentral (ÅVC).

Utebliven sophämtning

Det kan finnas flera anledningar till utebliven sophämtning.

  • Din behållare är överfull/säcken är för tung eller trasig. Fördela om innehållet till nästa hämtningstillfälle.
  • Personalen måste kunna komma åt soporna för att tömma. Om du har bytt lås eller kod på grind eller dörr som berörs av tömningen måste du kontakta kundtjänst i god tid innan nästa hämtning.
  • Behållaren går inte att tömma om till exempel bilar blockerar hämtvägen.
  • Det är svårt att ta sig fram vintertid när det är halt och har snöat mycket. Då är det viktigt att vägen fram till soporna är skottad och sandad/saltad och att det inte är en snövall framför behållaren.

Extra säckar

Om du ibland har mer avfall än vad som ryms i soptunnan så finns det möjlighet att lämna brännbart grovavfall och extra säckar i samband med den ordinarie sophämtningen. I renhållningstaxan kan du läsa mer om vad det kostar att lämna grovavfall och extra säckar.

För att få säcken eller det buntade kollit hämtat så ska det finnas ett hämtningskort med avfallslämnarens namn och adress på. I menyn till höger kan du själv ladda ner och skriva ut hämtningskort. Var i annat fall noga att skriva namn och adress på lappen som du fäster på säcken eller kollit.

Kompostera och minska kostnaden för sophämtning

Om du komposterar hemma med en godkänd varmkompost så kan du få soporna hämtade mer sällan. Med ett längre hämtningsintervall blir brukningstaxan lägre och den totala kostnaden för sophämtning mindre. Ett längre hämtningsintervall innebär sophämtning var fjortonde dag, var fjärde vecka eller var tredje månad.

Anmälan om fjortondagarshämtning görs direkt till renhållningskontoret. För fyraveckors- eller tremånadershämtning behöver du ansöka om att få dispens.

Gemensam avfallsbehållare

Om du och dina grannar bara har halvfulla sopbehållare så har ni möjlighet att ansöka om gemensam avfallsbehållare. Varje hushåll betalar då hela grundavgiften men delar på brukningstaxan.

Sommarhämtning

Du som har fritidsbostad som bara används under sommarhalvåret kan välja att få sommarhämtning av soporna. Hämtning vid fritidsbostäder sker vid 13 tillfällen var fjortonde dag under perioden april till oktober.

För er som har sophämtning jämna veckor startar sommarhämtningen 2015 den 13:e april, vecka 16 och pågår fram till och med den 2:e oktober, vecka 40.

För er som har sophämtning udda veckor startar sommarhämtningen 2015 den 20:e april, vecka 17 och pågår fram till och med den 9:e oktober, vecka 41.

I renhållningstaxan kan du läsa mer om kostnaden för hämtning av hushållsavfall på sommaren.PDF

Sidan kontrollerades av:

den 2015-08-31 

Synpunkter på sidans innehåll

Ikon som visar en telefon

Kontakta oss


Postadress

Ale kommun, 449 80 Alafors

Telefonnummer:
0303-33 00 00
Telefax: 0303-33 07 63

E-post: kommun@ale.se

Organisationsnummer: 212000-1439


Ikon som visar en telefon

Kontakta oss


Postadress

Ale kommun, 449 80 Alafors

Telefonnummer:
0303-33 00 00
Telefax: 0303-33 07 63

E-post: kommun@ale.se

Organisationsnummer: 212000-1439


Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.