Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Besökarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lyssna på sidan Lyssna

Pågående/avslutade projekt

Här kan du läsa om de EU-projekt som pågår eller är avslutade i Ale kommun.

Pågående projekt:

50 - 50, När energi räknas - Äppelgårdens förskola, Nödinge

Äppelgårdens förskola deltar som första förskola i ett internationellt miljöprojekt tillsammans med bland annat Imola i Italien, dessutom deltar grundskolor från ett 25-tal kommuner i Italien och Sverige. Projektet drivs av S.E.R.N. (Sweden Emilia Romagna Network) med säte i Bologna, Italien.

Projektets inriktning

Eleverna och barnens beteende är avgörande för miljön och energiförbrukningen både i skolan och hemma. Projektet fokuserar på att uppmuntra till att minska energiförbrukningen genom en pedagogisk modell som avses engagera alla i förskolan/skolan. Denna 50/50 metod utvecklades ursprungligen i ett tidigare europeiskt projekt Euronet 50/50 och stöds av Europeiska Intellegent Europa.

Genom de i projektet installerade mätinstrumenten i skolan kan lärare och barnen direkt se en del av förändringarna i realtid.

Förutom ökad förståelse, kunskaper och delaktighet så innebär energibesparingen en ekonomisk fördel. Av besparingen tillfaller 50–90 % den aktuella skolan.

Fakta om projektet

Projektägare: S.E.R.N. (Sweden Emilia Romagna Network)

Samverkanspartners: Ale (Äppelgården förskola), Orust, Linköping, Norrköping, Piteå, Energimyndigheten i Italien, Imola, Bertinoro, Cervia, Forli, Ravenna med flera.

Projekttid: 2014–2017

Excite

Projektet är 24 månader långt och startar våren 2015. Kreativa näringar har visats sig vara motorer för tillväxt. Genom att ifrågasätta, testa nya grepp och hitta nya lösningar är de en källa till stark utveckling av näringslivet.

Genom samverkan med några av de mest tongivande parterna på området i Europa har näringslivsenheten i Ale fått ett Erasmus projekt beviljat. Projektet kommer ge möjlighet för tio nya entreprenörer inom kreativa näringar; reklam, media, marknadsföring, kommunikation, konst, dans, teater musik, data att få vistas tre månader på ett företag i något av våra partners länder. Parterna är allt från European Creative Business Networklänk till annan webbplats med bas i Rotterdam till European Center for Creative Economylänk till annan webbplats i Ruhrområdet. Tio nya entreprenörer inom kreativa näringar erbjuds 3-mån vistelse på ett företag i Europa. Utbildning i entreprenörskap och affärsutveckling omger projektet.

Projektperiod: 2015–2017.

Övriga parter är: Kosice, Slovakien, Rotterdam, Nederländerna, Bilbao, Spanien Linz, Österrike samt Gelsenkirchen, Tyskland.

Projektet drivs lokalt i Ale av näringslivsenheten.

Avslutade projekt:

Smart Light Management

Projektet ska i samverkan med en spansk teknikutvecklare ta fram en webbaserad app som kan styra belysning i trädgård och odling, samt optimera resursanvändning av el. En prototyp ska vara klar och testad i slutet av 2015.

Projektet drivs lokalt i Ale av näringslivsenheten under 2015.

Digigrow

Projektet ska i samverkan med en grekisk teknikutvecklare ta fram en webbaserad app i dialog med jordbruksnäringen i Ale. Denna app ska ge bonden en överblick av sin kultivering, meddela om något förändras drastiskt i fält, till exempel plötsligt temperaturfall. Det ska också hjälpa företagaren att förutse växters sjukdomar, samt hjälpa till att optimera bevattningsförfaranden och effektbehov.

En prototyp ska vara klar och testad i slutet av 2015.

Projektet drivs lokalt i Ale av näringslivsenheten under 2015.

MWGR – Mobility for Welfare i Gothenburg Region

Projektet Mobility for Welfare in Gothenburg Region (MWGR) finansieras genom SU-programmet livslångt lärande, Leonardo da Vinci (budget 2 miljoner) riktat till 13 kommuner inom Göteborgsregionen. Projektet har som mål att kompetensutveckla 150 offentligt anställda som arbetar med områdena: elever som riskerar studieavbrott, ungdomar i utanförskap, arbetsmarknads- och sociala frågor, äldrevård samt personalfrågor. Deltagarna kommer genom att under en vecka besöka kollegor i Europa, yrkesmässigt få insikt i hur andra arbetar och hittat lösningar inom de egna yrkesområdet. Besöken och dialogen med kollegor i andra länder förväntas medföra förbättrade och i vissa fall förändrade arbetsmetoder. En annan viktig del i utbytet är praktisk användning och utveckling av språkkunskaperna, företrädesvis engelska.

Projektets inriktning

Kompetensutvecklingen består av europeiskt erfarenhetsutbyte inom området utanförskap och välfärd. GR arbetar i nära samarbete med 13 partner från tio olika länder i Europa.

Projektets bakgrund bottnar i utmaningar som vi står inför idag kring utanförskap och välfärd men också med koppling till demografiska utmaningar i framtiden. Man beräknar att den genomsnittliga åldern på den arbetande befolkningen kommer att öka och antalet människor i arbetsför ålder minska under de kommande 20 åren.

Fakta om projektet

Projektägare: Göteborgsregionens kommunalförbund GR Projektområde: Kompetensutveckling

Samverkans/projektpartners: Ale kommun, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Mölndal, Stenungsund, Tjörn kommun.     

Projektperiod: 2013–2015. Deltagande från Ale kommun inom områdena Arbetsmarknadsenheten AME och Kommunala Vuxenutbildningen Komvux.

Budget: 2 miljoner SEK

Sky – Stark kompetens och yrkesstolthet

SKY finansieras av Europeiska Socialfonden (budget ca 26 milj. kr) och är riktat mot 13 västsvenska kommuners serviceverksamheter. Projektet har som mål att rusta de ca 2115 deltagande kvinnorna och männen inom kost och lokalvård med god kompetens, gott självförtroende och stark yrkesstolthet samt ge förutsättningar till ett lärande i den egna verksamheten.

Projektets inriktning

Deltagarna tar del av kompetensinsatser, samverkar med andra yrkesgrupper samt deltar vid studiebesök och jobbskuggning på varandras arbetsplatser. Utbildningen med för en högre kompetens med kvalitetssäkring hos Ale kommuns lokalvårdare. I den andra utbildningen höjs kompetensen hos Ale kommuns måltidsbiträden genom validering till att bli kockar. Genom utbildningarna stärks deltagarnas reella kompetens och deras position på arbetsmarknaden.
Viktiga delar i utbildningarna berör bland annat bemötandefrågor, jämställdhet och tillgänglighet.

Från Ale kommun deltar 65 lokalvårdare och 40 skolmåltidsanställda. Dessutom ingår en chefsutbildning på 3 dagar för 15 chefer.

Fakta om projektägare:

Tranemo kommun
Programområde: Kompetensförsörjning

Samverkanspartners/projektpartners: Ale kommun, Bollebygd kommun, Borås stad, Essunga kommun, Falköping kommun, Herrljunga kommun, Lysekil kommun, Partille kommun, Svenljunga kommun, Ulricehamn kommun, Varberg kommun, Åmål kommun

Projektperiod: 2012-03-01 – 2014-01-31
Totalbudget: 26 000 000 SEK

​Förstudie Ung & Aktiv

Europeiska Socialfonden ESF beviljade Ale kommun ett ekonomiskt bidrag med 450 000 kronor för att genomföra en förstudie. Densamma är en förberedelse till ett transnationellt projekt för att förbättra och finna ny former för minskad ungdomsarbetslöshet. Förstudien har belyst hur ungdomar som står utanför arbetsmarknaden eller av annan saknar meningsfull sysselsättning får hjälp från Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsenheten, Försäkringskassan. Men också vilken information man får i skolan om vad det innebär att lämna densamma. Men också näringslivets erbjudande om praktikplatser mm. Projektet är avslutat och godkänt av Europeiska Socialfonden. Kunskaperna från projektet bildar underlag för kommande förändringar och en ansökan till ett större projekt inom området, där förslag till åtgärder ska prövas i praktiken.

Fakta om projektet

  • Projektägare: Arbetsmarknadsenheten AME, Ale kommun
  • Projektområde: Sysselsättning och utanförskap
  • Samverkans-/projektpartners: Arbetsförmedlingen, AME, Försäkringskassan, Skolan, Näringslivet
  • Projektperiod: 15 februari 2014-16 augusti 2014
  • Budget: 450 000 svenska kronor
  • Projektledare: Camilla Alverby AME

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2017-03-15 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.