Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Besökarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lyssna på sidan Lyssna

Folkhälsoarbete

Vad är hälsa och folkhälsa? Hälsa handlar om en persons välbefinnande – fysiskt, psykiskt och socialt. Medan folkhälsa kan beskrivas som en större grupp människors samlade hälsa, till exempel i en kommun eller i Sverige.

Hälsa – att må bra

Att må bra, ha tillräckliga resurser för att klara vardagens krav och att ha möjligheten att förverkliga personliga mål – är en vanlig definition för att beskriva hälsa. En person kan må bra trots sjukdom eller funktionshinder, eller likaså uppskatta sin hälsa som dålig utan att i medicinsk mening vara sjuk.

Du kan göra mycket som enskild individ för att påverka din hälsa men samhället har ett ansvar för att medverka till en god hälsa för många – alltså en god folkhälsa.

Folkhälsa – god hälsa för många

Genom att exempelvis studera livskvalitet, medellivslängd, självupplevd hälsa, upplevelse av trygghet och förekomst av sjukdom kan man mäta folkhälsan. Folkhälsan påverkas av den miljö och de sammanhang vi lever i. Det övergripande målet för folkhälsan i Sverige är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Jämlikt fördelad                                                  

Förutom att folkhälsan ska vara så god som möjligt, ska den också vara jämlikt fördelad mellan olika samhällsgrupper. Det finns många faktorer som påverkar en persons hälsa, till exempel kön, miljö, utbildning, ekonomiska/sociala förutsättningar och infrastruktur. Något annat som inverkar på individens hälsa är levnadsvanor så som fysisk aktivitet, kost, bruk av alkohol och tobak.

Grunden i folkhälsoarbete handlar om att ge människor möjligheter till egna hälsosamma val och att skapa så gynnsamma miljöer och förutsättningar som möjligt. En god folkhälsa är central för en hållbar samhällsutveckling. Hälsa kan sägas vara en resurs för individen och ett mål för samhället!

Folkhälsoarbete och att främja folkhälsa

Folkhälsoarbete innebär att man jobbar strategiskt, långsiktigt och övergripande mot grupper i befolkningen eller mot hela samhället. Folkhälsoarbete kan vara hälsofrämjande, då utgår man från det friska och fungerande, det vill säga faktorer som man vet ger en positiv inverkar på människor, till exempel att skapa goda förutsättningar för att cykla, vilket främjar den fysiska aktiviteten.

Folkhälsoarbete kan även vara förebyggande, det vill säga att förhindra beteenden och vanor som har negativ inverkan på hälsan. Exempel på förebyggande arbete kan vara insatser för att motverka att ungdomar börjar röka och snusa.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling kan förklaras som en utveckling som klarar av att tillgodose dagens behov utan att riskera kommande generationers utsikter att tillfredsställa sina behov.

Hållbar utveckling brukar sägas stå på tre ben:

  • Ekologiskt
  • Socialt
  • Ekonomiskt

Dessa ben är beroende av varandra och måste alla vara starka för att kunna hålla balansen. Detta kan även beskrivas som att jordens resurser sätter ramen vilken människorna måste hålla sig inom. Den sociala hållbarheten; att människor mår bra och kan leva ett gott liv med god hälsa, måste uppnås inom planetens gränser. Den ekonomiska dimensionen utgör verktyg för att åstadkomma socialt och ekologiskt hållbar utveckling. Samhället behöver vara stabilt, men samtidigt i ständig utveckling för att kunna vara hållbart.

Vad är då social hållbarhet?

Social hållbarhet innebär att våra barn och unga har goda uppväxtvillkor, att människor kan delta i sysselsättning och arbetsliv samt att äldre får åldra med livskvalitet. Parallellt med detta behöver våra grundläggande behov, så som hälsa, trygghet, utbildning, arbete och bostad tillgodoses. Och detta på ett icke-diskriminerande sätt, utan som inkluderar alla.

Social hållbarhet tar avstamp i den egna balansen mellan familj, vänner och arbete, mellan egna önskningar och andras krav och mellan mänskliga möten och konsumtion. I vardagen finns det många exempel som berör alla hållbarhetsperspektiv, till exempel att odla egna grönsaker med familjen eller att tillsammans med vänner sälja saker på loppmarknad.

Balansen

Balansen är ett folkhälsoblad som delas ut till samtliga hushåll i Ale kommun. Balansen ges ut ihop med Alekuriren två gånger per år.

Livslotsen

I samlingsbroschyren Livslotsen hittar du kontaktuppgifter till olika stödverksamheter där du kan få stöd och råd när det gäller din och dina närståendes hälsa och välmående.

  1. Livslotsen 2016PDF

Hälsoatlas 2013

Västra Götalandsregionen undersöker regelbundet hur länets befolkning mår i syfte att få ökad kunskap om människors hälsa för att bättre kunna förebygga ohälsa. Hälsoatlas 2013 är en sammanställning från flera olika statistiska källor och ger en översikt över hälsotillståndet i Ale kommun.

  1. Hälsoatlas 2013 för Ale kommunPDF

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2017-02-26 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.