Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Besökarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lyssna på sidan Lyssna

Skapande skola

Skolorna i Ale arbetar med Skapande skola. Representanter från skolorna bildar en arbetsgrupp där elevernas kreativa utveckling och önskemål är i fokus.

Övergripande information om Skapande skola-bidraget

Barns och ungas rätt till kultur är en av prioriteringarna för kulturpolitiken. Skapande skola-satsningen är avsedd att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet.

Syftet med bidraget

Bidraget ska medverka till att:

  • Kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i årskurs F–9 i grundskolan med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag enligt gällande läroplan.
  • Öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar.

Vem kan söka bidraget?

Endast skolhuvudman kan söka bidraget, det vill säga den som ansvarar för det offentliga skolväsendet för barn och ungdom på kommunal nivå, för en fristående skola, specialskola eller för en riksinternatskola.

När söker man bidraget?

Bidraget söks i början av varje kalenderår och avser aktiviteter under påföljande höst- och vårtermin.

Hur fungerar Skapande skola i Ale kommun?

I Ale finns en grupp med representanter från varje skola som är med och söker. Gruppen hålls samman av en samordnare som tillsammans med lärarna tar fram ett så intressant Skapande skola-program som möjligt.

Läsår och program

I menyn kan du se program för pågående och föregående läsår.

För mer information om Skapande skola eller tidigare års program kan du ta kontakt med Bodil Ahnoff via e-post; bodil.ahnoff@ale.se.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2016-08-29 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.