Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Drogförebyggande föräldramöten

I samband med terminsstart bjuds alla föräldrar till elever i årskurs 7 och 8 in till drogförebyggande föräldramöten på högstadieskolorna i Ale kommun.

Här kan du som förälder ta del av polisens och kommunens lägesbild och få senaste informationen kring drogvandeundersökningen, alkohol, tobak- och narkotikavanor.

Du får även möjligheten att prata dig samman med andra föräldrar som har barn i samma ålder.

Drogförebyggande föräldramöten är en del av trygghetsarbetet

Drogförebyggande infomöten/föräldramöten på högstadieskolorna i Ale kommun är en del av Trygg i Ale arbetet - ett långsiktigt samarbete mellan kommunen, polisen och Aleborna med syfte att öka tryggheten, förebygga brottslighet samt öka invånarnas förtroende för polis och kommun.

Här kan du läsa mer om Medborgarlöftet.

Vad som händer under informationsmötena

Under kvällen får du som förälder en aktuell lägesbild från polisen och de verksamheter som arbetar med barn och unga, såsom fältenheten, socialtjänsten (SSPF) och trygghets- och missbrukssamordnaren i kommunen. Du får senaste information kring ANDT-vanor (alkohol, tobak och narkotika) bland ungdomar samt konkreta tips och råd kring kring hur du kan prata med din ungdom om det.

Du får även chansen att tala dig samman med andra föräldrar till barn i samma ålder.

Under kvällen får du träffa representanter från polisen, trygghets- och missbrukssamordnaren (drogförebyggaren), fältare, representanter från socialtjänsten och nattvandrare.

Om du har några frågor

Har du några frågor, kontakta Kontaktcenter eller Dzemal Sabovic, trygghets- och missbrukssamordnare via Kontaktcenter på 0303-70 30 00 eller direkt på dzemal.sabovic@ale.se.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den