Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Förmåner

Som kommunalt anställd med Ale kommun som arbetsgivare har du tillgång till ett antal förmåner.

.

Extra semesterdagar

Du har 25 semesterdagar. När du fyllt 40 år får du 31 semesterdagar och när du fyllt 50 år har du 32 semesterdagar.

Tjänstepension

Som anställd i Ale kommun omfattas du av pensionsavtalet KAP-KL eller AKAP-KL för dem som är födda 1986 och senare. Avtalen omfattar intjänad pensionsrätt, avgiftsbestämd ålderspension, förmånsbestämd ålderspension och pension till efterlevande.

Extra föräldraledighet

I Ale kommun finns det ytterligare möjligheter till föräldraledighet såsom hel ledighet till dess att barnet fyller två år samt möjlighet till ledighet upp till 50 % till dess att barnet fyller tolv år. Ledighet enligt föräldraledighetslagen är tjänstepensionsgrundande.

Föräldrapenningtillägg

Har du varit anställd minst 365 dagar innan din föräldraledighet påbörjas kan du få föräldrapenningtillägg. Tillägget utbetalas en gång per födsel och utgör 10 procent av lönebortfallet under högst 180 kalenderdagar per födsel och som längst till dess att barnet är 24 månader.

Friskvårdsbidrag

Till dig som är anställd i Ale kommun erbjuder vi subventionerad friskvård med max 1 200 kr på motionsaktiviteter. Du kan få friskvårdssubvention vid flera tillfällen under året men max 1 200 kr per år. Har du mellan 90 - 180 anställningsdagar (motsvarar 3-6 månader) under kalenderåret erhåller du max 600 kr i friskvårdssubvention. Har du 181 anställningsdagar eller mer (motsvarar mer än 6 månader), erhåller du max 1 200 kr. Anställda som är sjukskrivna eller är föräldralediga har rätt till friskvårdssubvention på samma grunder som ovan.

Semesterstugor på Gullholmen

Ale kommun äger tre semesterstugor på Gullholmen. Som anställd kan du boka en stuga året runt. Under högsäsongen, mitten av juni till mitten av augusti, lottas veckorna ut bland de som anmält intresse för att hyra under denna period. Läs mer i HR-handboken på Ale kommuns intranät.

Personalvårdsprogram - Personlig vägledning och rådgivning

När du har funderingar, är stressad, ledsen eller orolig. När du inte kan koncentrera dig på jobbet eller slappna av på fritiden. Då lyfter du luren och ringer oavsett vilken dag eller tid på dygnet det är. Läs mer i HR-handboken på Ale kommuns intranät. Länk till annan webbplats.

Företagshälsovård

Vi har tillgång till en väl utbyggd företagshälsovård för individuell hjälp och stöd till den som får problem med sin hälsa på grund av arbetet. Ett aktivt rehabiliteringsarbete ger förutsättningar för att våra medarbetare snabbt ska kunna återgå till arbetet. Ale kommun samarbetar med Feelgood.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den