Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Så jobbar vi i Ale

I Ale ska det vara lätt att leva! Professionella medarbetare är en förutsättning för att vi ska fullgöra vårt uppdrag. Vi har därför satt upp tydliga mål för hur vi vill arbeta inom Ale kommun. 

Mål för hur vi vill arbeta inom Ale kommun

Engagerade, stolta och delaktiga medarbetare

Vi ska ha ett bemötande som skapar tillit, öppenhet och respekt i relation till varandra. Vår arbetsmiljö ska kännetecknas av arbetsglädje och delaktighet. Genom att ta tillvara på medarbetarnas resurser stimuleras utveckling, förnyelse och verksamhetsförbättring.

Tydligt, tryggt och modigt ledarskap

Våra chefer ska vara tydliga, trygga och modiga i sitt ledarskap, för att som ledare arbeta med att förenkla människors vardag, samt i att utveckla och förnya verksamheten. Ledare ska vara tydliga i sina förväntningar och i sin fördelning av ansvar och befogenheter.

Positiv och gemensam organisationskultur

Vi ska arbeta för en positiv och gemensam organisationskultur. Vårt arbete med värderingar och förhållningssätt ska prägla organisationen och leda till att våra medarbetare känner stolthet, omtanke och lust.

Träffa våra medarbetare

Funderar du på vad vi gör i kommunen? I en serie filmer får du träffa våra medarbetare.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den