Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Ulrika - surdegsbakande socialarbetare

Ulrika Sten Sporrong

Ulrika Sten Sporrong

Ulrika Sten Sporrong har jobbat i Ale i 23 år, alltid på stimulerande arbetsplatser. Nu är hon tillförordnad enhetschef på nystartade arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheten.

Berätta om ditt jobb

- Jag arbetar som tillförordnad enhetschef på arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheten. Enheten bildades förra året då arbetsmarknadsenheten och försörjningsstödsenheten slogs samman. Enheten arbetar med arbetsmarknadsinsatser för ales medborgare som behöver stöd för att nå egen försörjning. Kommunens arbetsmarknadsinsatser är ett komplement till statens insatser (Arbetsförmedlingen). Handläggning av ekonomiskt bistånd, egna medel och begravningskostnader ingår också i enhetens uppdrag.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Arbetsmarknadsfrågor är så föränderliga. Det kan gå fort mellan hög- och lågkonjunktur. Politiskt styre, på olika nivåer, påverkar också väldigt tydligt. Målgruppen som vi ska rusta, coacha och matcha ut i anställningar är också olika. Verksamhetsutveckling för att hela tiden möta nya utmaningar är stimulerande. Det ställer krav på nytänkande, kreativitet och samverkan.

Vilken är den största utmaningen i ditt jobb?

- En av konsekvenserna av covid-19 är den ökade arbetslösheten. Samtidigt genomför Arbetsförmedlingen en omfattande reformering. Vi ser en högre andel sökande till försörjningsstöd. Förutom de ökade kostnader som detta medför, är en stor utmaning att människor med svag ställning på arbetsmarknaden nu har det ännu tuffare i konkurrensen om jobben.

Varför har du valt det jobbet?

- Jag trivs med att leda och entusiasmera andra. Som chef, med helhetsansvar, har jag bättre möjligheter att driva processer, påverka verksamhetsutveckling och engagera medarbetare. Med målsättningen att alla medborgare som uppbär försörjningsstöd ska ha en arbetsmarknadsplan och att så många som möjligt ska komma vidare i egen försörjning, är en drivfaktor. Det känns viktigt och därför också väldigt roligt!

Varför jobbar du i Ale kommun?

- Jag har under alla mina år i Ale kommun haft möjlighet att utvecklas genom nya uppdrag och utmaningar. Det har varit och är stimulerande att arbeta i Ale.

Beskriv framtiden

- Eftersom enheten är relativt ny, kommer vi fortsätta utveckla arbetsmetoder och sätta rutiner för att bli mer effektiva och nå bättre resultat. Vi behöver utveckla samverkan dels inom organisationen och även inom det privata näringslivet och arbetsförmedlingen, för att få ut fler i egen försörjning. Under året kommer vi ingå i DUA-samverkan mellan arbetsförmedlingen och sex andra kommuner (Tjörn, Stenungssund, Orust, Lilla Edet, Kungälv, Öckerö).

Ale är i slutskedet av projektet ”automatisering av ekonomiskt bistånd”. Det innebär att medborgare som gör åter-ansökan om ekonomiskt bistånd kan göra detta digitalt, genom e-tjänst. Fram emot sommaren kommer vi ha en ny digital medarbetare, en så kallad robot som även kommer handlägga ärenden. Roboten kommer frigöra tid för socialsekreterare. Värdefull tid som möjliggör ökat fokus på arbetsmarknadsinsatser och egen försörjning.

När trivs du som bäst på ditt jobb?

- Att arbeta mot höga mål, i ett högt tempo och ha många bollar i luften är engagerande. Jag motiveras av att arbeta mot resultat och kvalité. Att glädjas med andra för deras utveckling och lyckade resultat gör mig väldigt glad! Det gäller både våra sökande/klienter och medarbetare.

Vad gör du på din fritid?

- Jag tycker om att åka längdskidor, springa i terräng och att segla. Det senaste året har jag nördat ner mig i surdegsbak.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hit Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den