Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Stöd till arbetssökande

Du som är arbetssökande är välkommen att kontakta arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheten.

Coachning, stöd & matchning

Du erbjuds individuellt coachande stöd med målsättning att du snabbt ska komma ut i studier eller anställning. Kommunens arbetsmarknadscoacher har lång erfarenhet och kunskap om arbetsmarknaden och jobbar enligt den evidensbaserade och beprövade metoden IPS (Individual Placement and Support). IPS utgår ifrån tankesättet att alla människor som vill kan arbeta med rätt stöd. Tillsammans med dig gör vi en kartläggning och får på så sätt fram en arbetsprofil baserat på dina intressen, erfarenheter, förmågor och mål. Du får stöd och vägledning i att hitta, få och behålla ett arbete på arbetsmarknaden.

Etablerad samverkan med flertalet företag inom kommunen och dess gränskommuner, samt inom kommunens egna verksamheter, möjliggör unik matchning utifrån arbetsgivarens efterfrågan och dina kompetenser.

Vi samverkar även med dina övriga nätverkskontakter såsom vården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Individ- och familjeomsorgen.

Praktik, arbetsträning & arbetsförmågebedömning

För dig som är arbetssökande kan praktik och arbetsträning vara en väg ut i arbetslivet.

En praktikplats kan öppna nya dörrar för dig som arbetssökande och fungera som en språngbräda mot arbetsmarknaden. Det kan ge en möjlighet att pröva på ett arbete, skapa ett nytt kontaktnät och få färska referenser.

Vi kan erbjuda praktik- och arbetsträningsplatser inom de flesta yrkesområden, både inom Ale kommuns verksamheter men även inom det privata näringslivet. 

Arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheten driver även egen arbetsträning. Arbetsträningen består av aktiviteter i våra egna lokaler eller tillsammans med våra stödpedagoger ute på ett urval av företag i Ale. Syftet med arbetsträningen är att på sikt kunna återgå till arbete efter längre sjukskrivning eller arbetslöshet. Vid oklar arbetsförmåga finns möjlighet att kartlägga och identifiera personliga resurser och eventuella utmaningar genom professionella arbetsförmågebedömningar.

Kontakta oss

Kontakta oss via mail på kommun@ale.se eller via telefon 0303-703000

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den