Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Aktivitetsansvaret

Är du under 20 år utan gymnasiestudier?


Om du är under 20 år och inte går på gymnasiet, eller har ofullständiga betyg, har kommunen skyldighet att erbjuda dig vägledning. Detta står i skollagen och kallas för Kommunala aktivitetsansvaret. Aktivitetsansvaret är till för att du inte ska vara utan sysselsättning under en längre tid.

Ale kommun får information om är du börjar på gymnasiet, om du byter program/skola eller om du gör ett avbrott från din utbildning. Om du inte är inskriven på gymnasieskolan kontaktar vi dig. Att studera, arbeta eller ha någon annan sysselsättning leder oftast till bättre hälsa och bättre möjligheter för framtididen. Vi kontaktar dig, för att eventuellt hjälpa dig med vägledning.

Om du avbrutit din gymnasieutbildning eller avslutat utan en färdig gymnasieexamen, så har du möjlighet att komplettera detta på Komvux efter du fyllt 20 år. Att läsa vuxenutbildningen är lite annorlunda och vanligtvis läser du färre kurser men i snabbare takt. Om det passar dig bättre kan du läsa på deltid.

Om du fyllt 18 år kan du skriva in dig på arbetsförmedlingen. Där kan du få hjälp att göra en arbetsprofil, skrive ett cv och de informer dig om hur du söker arbete.

Om du är arbetslös och behöver extra stöd kan du anöska om stöd på arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheten. Där erbjuds du individuellt coachade stöd, med målsättning att du snabbt ska komma ut i studier eller anställning.

Är du obehörig till nationellt program kan du gå på Ale gymnasiums introduktionsprogram, IM. Där kompletterar du de ämnen du inte fått betyg i under grundskolan.

Mer information

Det står om aktivitetsansvaret i Skollagen SFS 2010:800, 29 kap 9 § Länk till annan webbplats..

Mer information om Komvux Länk till annan webbplats.

Mer information om Stöd till arbetssökande Länk till annan webbplats.

Mer information om arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats.


Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den