Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Rutiner och riktlinjer - Kostverksamheten

Som vikarie inom kostverksamheten är det viktigt att du tar del av och följer de regler och rutiner som gäller. Det kan exempelvis handla om mobilanvändning, rökning och lämpliga kläder.

All personal är skyldig att följa föreskrifterna och att använda den skyddsutrustning som finns. Vid olycksfall eller tillbud ska detta anmälas till närmaste chef och en särskild blankett ska fyllas i.

Vi är alla varandras arbetsmiljö och har ansvar för hur vi uppträder och bemöter arbetskamrater och alla som finns i vår närhet. Ale kommun förhållningssätt är:

  • Stolthet –Vi utvecklar vårt uppdrag och skapar förtroende i det personliga mötet.
  • Omtanke – Vi bemöter alla med öppenhet, tillit och respekt.
  • Lust – Vi arbetar med kreativitet, energi och glädje.

Vid ett eventuellt brandlarm ska all personal samlas på anvisad plats för respektive arbetsplats. Var noga med att ta reda på var brandutrustning finns i köket. ”Rädda, Varna, Larma, Släck” är nyckelorden.

När du jobbar med livsmedel är den personliga hygienen mycket viktigt, tvätta alltid händerna med tvål och vatten innan arbete, vid byte av arbetsmoment, efter toalettbesök, efter måltidsuppehåll, efter rengöring av utrustning och lokal mm.

All personal ska använda kläder som är avsedda för köksarbete. Ombyte till arbetskläder sker alltid på arbetsplatsen, innan arbetspasset startar. Tvätt av kläderna sköts av respektive kök. Använd skor avsedda för kök (halksäkra och med täckt tå). Vikarier står själva för skor som är avsedda för köksarbete. Arbetskläder får lånas.

Mössa/hårskydd ska användas. Piercing i ansiktet, smycken eller klocka är inte tillåtet.

Eventuell medhavd frukost och lunch förvaras åtskilt från enhetens mat. På varje arbetsplats finns ett swish-nummer om du vill äta lunch.

Du blir automatiskt upplagd i Ale kommuns lönesystem via ditt personnummer. Ale kommun har Swedbank och lönen betalas automatiskt ut till ditt konto i Swedbank. Om du har flera olika konton eller konto hos annan bank behöver du kontakta Swedbank själv och uppge hur du vill ha din lön.

Nötförbud råder i alla skolor och förskolor. Det innebär att nötter, jordnötter, mandel och sesamfrö är förbjudna i alla skolor och förskolor. Även produkter som innehåller dessa ingredienser får varken förvaras eller serveras, detta gäller även egen medhavd mat.

Om du känner dig sjuk som feber, diarré, kräkningar skall du inte jobba. Vid diarré och kräkningar ska du vara hemma 48 timmar efter sista symtom. Vid utlandsvistelse bör iakttagelse av symtom som diarré och kräkningar observeras noggrant. Tag genast kontakt med närmaste chef vid misstanke om sjukdom. Vid sår och inflammationer på händerna skall plåster och plasthandskar användas.

Arbetsmiljölagen säger att man måste ta rast efter högst 5 timmars arbete. Det är alltså inte tillåtet att ”arbeta in” rasten och gå hem tidigare.

Det är förbjudet att röka på kommunens arbetsplatser. Om man röker får det bara ske på lunchrast, man måste byta om till privata kläder och även gå utanför skolans område. Glöm inte att tvätta händerna innan återgång till arbete i köket. Snus, tuggummi eller dylikt får inte användas när man hanterar livsmedel.

Den som slutar sist ansvarar för att maskiner/ utrustning är avstängd och fönster och dörrar är stängda och låsta.

All personal kan nås på telefon till respektive kök vilket gör att privata mobiler endast får användas vid särskilda tillfällen. Tänk också på att telefoner medför en hygienrisk, tvätta händerna noggrant efter användning. Airpods är inte tillåtet att använda.

All personal inom skola och barnomsorg har tystnadsplikt.

All personal som arbetar inom kostverksamhet ska visa upp originalutdrag för arbetsgivaren. Belastningsregister utdraget  ska förnyas varje år och lämnas och förvaras hos Bemanningsenheten.

Läs instruktionerna och använd aldrig utrustning om du inte är säker på hur den fungerar, be någon van person visa först. Läs alltid på förpackning/flaska vad som gäller innan du använder en produkt. I produktpärmen finns anvisningar för de kemikalier som används.

I förskoleköken, där det ofta är ensamarbete, finns en förteckning över arbetsrutiner uppsatt på väggen eller i en pärm. Förteckningen ska vara väl synlig och enkel att hitta.

Du som medarbetare är ansvarig för att kunna läsa egenkontrollen, utföra och fylla i dokumentationspärmen. Du skall känna till Ale kommuns kostprogram och de Nationella riktlinjer för måltider från Livsmedelsverket samt arbeta utefter kostverksamhetens rutiner.

Kontakt

Kostverksamheten

Telefon:
0704-320191
(även sjukanmälan)

E-post:
git.berggren@ale.se
eller
lena.krantz@ale.se

 

Öppettider:
Vardagar kl. 06.00-14.30

Besöksadress:
Nödingevägen 4, Nödinge

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den