Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Avfall, återbruk och återvinning

På de här sidorna får du reda på vad du ska göra med ditt hushållsavfall, grovavfall och det farliga avfallet. För att minska ditt avfall finns tips på hur du gör för att dina saker kan återanvändas. Här finns också information om avfallsabonnemang och om olika extratjänster som kommunen tillhandahåller.

Kommunens ansvar när det gäller renhållning är att:

 • samla in och ta hand om hushållsavfall. I Ale kommun utförs arbetet av entreprenören Renova AB.
 • ansvara för att farligt avfall tas om hand på ett säkert sätt.
 • återvinningscentralen Sörmossen är tillgänglig för Ales kommuninvånare. Där kan du lämna grovavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall, skrot och förpackningsmaterial samt kläder, prylar och byggmaterial till återanvändning.
 • arbeta aktivt för minskade avfallsmängder och informera om vad du kan göra för att minska dina avfallsmängder.
 • Från 2024 har kommunen ansvar för att samla in förpackningar fastighetsnära och från ÅVS.

Vad kan jag välja?

 • Du kan sortera ut matavfallet i en särskild tunna för matavfallsinsamling - kostar minst
 • Du kan sortera ut matavfallet och lägga det i din egen kompost - samma kostnad som när vi hämtar matavfall
 • Du kan välja att vi hämtar dina plast- och pappersförpackningar hemma hos dig.
 • Du kan slänga allt avfall i samma sopkärl (osorterat avfall) - kostar mest
 • Du väljer hur stort sopkärl du vill ha för restavfallet - ju mindre kärl desto lägre avgift
 • Du kan också välja att ha en gemensam sopsorteringslösning med dina grannar
 1. Mer information om matavfallsinsamling och hemkompostering
 2. Läs mer om hur du väljer abonnemang och vad det kostar

Tänk på det här när du ordnar uppställningsplats

Om du väljer den billigaste lösningen med matavfallssortering samt hämtning av tidningar och plast- och pappersförpackningar behöver du ha plats för tre olika sopkärl.

Det är viktigt att sopkärlet står på en plats som fungerar för våra renhållningsarbetare. Om det inte finns en bra möjlighet att hämta ditt kärl vid din tomt kan du behöva placera ditt kärl på en annan plats utanför tomten. Till exempel kan det vara så att sopbilen inte kan ta sig in på vägen eller att det inte finns någon vändplats.

 • Det ska vara gott om plats och kärlet ska vara placerat på marknivå utan trappsteg
 • Dragvägen ska vara av hårdgjord yta och minst 1 meter bred
 • Ställ ut kärlet senast kl 06.00 på hämtningsdagen
 • Behållarna ska stå synliga och inte blockeras av till exempel bilar, cyklar med mera.
 • Dörrar eller grindar ska vara lätta att öppna
 • Bor ni i ett flerbostadshus är dragvägen max 21 meter från tomtgräns
 • För ett enbostadshus är dragvägen max 5 meter från tomtgräns
 • Handtaget skall vara vänt utåt 
 • Vintertid är det viktigt att snöröja och sanda dragvägen. Även vägen som renhållningsbilen kör på behöver vara farbar.

Vad kostar sophämtningen?

Vi har en miljöstyrande taxa för sophämtning (beslutad i kommunfullmäktige). Det innebär att du betalar olika mycket beroende på hur stor din avfallsbehållare är, hur ofta vi hämtar dina sopor och om du sorterar ditt avfall.

Vi vill helt enkelt att du ska sortera så mycket som möjligt av ditt avfall så långt det går. När vi sorterar soporna så de hamnar på rätt ställe mår både vi människor och miljön bättre. Därför får du som sorterar och hjälper till en lägre avgift än om du väljer att slänga allt avfall blandat i samma sopkärl.

Läs mer om hur du väljer abonnemang och vad det kostar

Samordna med grannarna

Har du lite avfall, utrymmesbrist eller en trång väg? Då kan du och grannarna ha en gemensam avfallslösning där ni fördelar kostnaden per hushåll. Alla ingående hushåll måste ha samma typ av abonnemang.

Hämtningsintervall

Sopbilen tömmer kärlet varannan vecka. Det finns även möjlighet att ansöka om dispens för utökat hämtningsintervall Länk till annan webbplats., var fjärde vecka eller var tredje månad.

Komposterar du hemma finns det även möjlighet att ansöka om längre hämtningsintervall för hushåll. Länk till annan webbplats.

När röd dag infaller i veckan kan hämtningsdagen tidigare- eller senareläggas en eller flera dagar.

Kontakt

Renhållningen

Telefontid vardagar kl 09.30-12.00.
Telefon: 0303-70 31 08
E-post: renhallning@ale.se

Sidan kontrollerades av:

den