Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Avfallshantering för en- och tvåbostadshus

En- och tvåbostadshus

Det här kan du välja:

  • Insamling av matavfall till biologiskt behandling (ett separat kärl)
  • Insamling av plast- och pappersförpackningar (ett kärl med två fack)
  • Osorterat avfall (ett separat kärl)
  • Hemkompostering (anmälan via vår e-tjänstlänk till annan webbplats eller telefon 0303-70 31 08)

När du valt vad du vill sortera ut väljer du storlek på restavfallskärlet. För ett normalhushåll på fyra personer rekommenderas 190 l. Om du sorterar ut alla plast- och pappersförpackningar samt tidningar och matavfall så kan det räcka med ett 140 l kärl för restavfallet.

Matavfallskärlet är alltid på 140 l, och kärlet för plast- och papperförpackningar är alltid på 240 l. Det sistnämnda hämtas på en särskild tur varannan vecka.

Mått på sopkärlen

  • 140 liter Bredd 484 mm, höjd 1 065 mm, djup 550 mm 
  • 190 liter Bredd 559 mm, höjd 1 075 mm, djup 704 mm
  • 240 liter (FNI) Bredd 580 mm, höjd 1 072 mm, djup 724 mm

Abonnemangstyp, kärlstorlek och kostnad inklusive grund- och brukningsavgift/år.

Matavfall och restavfall (två kärl)

Storlek på restavfallskärl 140 l

2 725 kr

Storlek på restavfallskärl 190 l

3 350 kr

Matavfall, restavfall och plast- och pappersförpackningar (tre kärl)

storlek på restavfallskärl 140 l

3 085 kr

storlek på restavfallskärl 190 l

3 710 kr

Hemkompost och restavfall (ett kärl)

Storlek på restavfallskärl 140 l

2 725 kr

Storlek på restavfallskärl 190 l

3 350 kr

Hemkompost, restavfall och plast- och pappersförpackningar (två kärl)

Storlek på restavfallskärl 140 l

3 085 kr

Storlek på restavfallskärl 190 l

3 710 kr

Osorterat avfall (ett kärl)

Storlek på restavfallskärl 140 l

3 825 kr

Storlek på restavfallskärl 190 l

4 920 kr

Storlek på restavfallskärl 240 l

5 790 kr

Information om kärlstorlekar och insamling för flera hushåll

I renhållningstaxan hittar du information om vad andra kärlstorlekar kostar samt insamling för flera hushåll.

Tips gällande plasthantering

Här kommer några tips för att underlätta dels hantering av plast i hemmet dels för den som hämtar materialet.

Plast är ett lätt material och kan vara svårt att få ut ur kärlet vid tömning. Det är då plasten läggs i en större plastpåse av typen matkasse som problemet uppstår. Den komprimerade påsen, som inte väger så mycket, fastnar i kärlet vid tömning. Använd istället mindre påsar (t.ex. brödpåsar) som inte fastnar i kärlet lika lätt, för att lägga din lösa plast i.

Minimizern är ett verktyg som hjälper dig att pressa ihop och förvara dina mjuka plastförpackningar på ett effektivt sätt. Du använder verktyget genom att sätta en påse (t.ex. en använd brödpåse) i Minimizern, därefter fyller du den med mjuka förpackningar. Verktyget gör att du enkelt kan pressa samman förpackningarna så att de inte tar så stor plats. Som invånare i Ale kommun kan du hämta en Minimizer gratis på driftkontoret Emylund i Älvängen.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-09-07