Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

När hämtas soporna?

Dina sopor hämtas oftast på samma veckodag (varannan vecka) men ibland kan hämtningsdagen flyttas. Att hämtningsdagen flyttas sker oftast i samband med röda dagar och storhelger som till exempel påsk, jul och nyår. Ta därför för vana att alltid ställa fram kärlet dagen innan dina sopor brukar hämtas.

Ändrade hämtdagar vid helgdagar

De veckor då det är röda dagar måndag till fredag kan din hämtdag bli ändrad.

För de helgdagar som inte står med i "Ändrade hämtningsdagar" gäller ordinarie hämtningsdag.

Vissa helgdagar töms hushållsavfallet på andra dagar än ordinarie hämtningsdag. Utgå från ordinarie hämtdag i tabellen nedan och se vilken dag avfallet töms på i stället. Ställ ut kärlet senast kl 06:00 på angiven tömningsdag och låt det stå kvar tills det blivit tömt.

Ändrade hämtningsdagar vecka 14.

Ordinarie hämtdag vecka 14

Töms

Måndag

Söndag

Tisdag

Måndag

Onsdag

Tisdag

Torsdag

Onsdag

Fredag

Torsdag

Vissa helgdagar töms hushållsavfallet på andra dagar än ordinarie hämtningsdag. Utgå från ordinarie hämtdag i tabellen nedan och se vilken dag avfallet töms på i stället. Ställ ut kärlet senast kl 06:00 på angiven tömningsdag och låt det stå kvar tills det blivit tömt.

Ändrade hämtningsdagar vecka 18.

Ordinarie hämtdag vecka 14

Töms

Måndag

Tisdag

Tisdag

Tisdag eller onsdag

Onsdag

Onsdag eller torsdag

Torsdag

Torsdag eller fredag

Fredag

Fredag

Vissa helgdagar töms hushållsavfallet på andra dagar än ordinarie hämtningsdag. Utgå från ordinarie hämtdag i tabellen nedan och se vilken dag avfallet töms på i stället. Ställ ut kärlet senast kl 06:00 på angiven tömningsdag och låt det stå kvar tills det blivit tömt.

Ändrade hämtningsdagar vecka 25.

Ordinarie hämtdag vecka 25

Töms

Måndag

Måndag

Tisdag

Måndag eller tisdag

Onsdag

Tisdag eller onsdag

Torsdag

Onsdag eller torsdag

Fredag

Torsdag

Tänk på det här

  • Ställ ut kärlet senast klockan 06.00 på angiven hämtdag och låt det stå tills det blivit tömt.
  • Du måste se till att den som hämtar dina sopor kan komma fram till behållaren på ett säkert sätt. På vintern ska vägen fram till behållaren skottas och sandas. Enskild väg och tomtmark som används för hämtning ska vara farbar samt snöröjas och hållas halkfri för sopbilen. Det ska även finnas möjlighet att vända längst in på vägen.

Sommarhämtning

Du som har fritidsbostad som bara används under sommarhalvåret kan välja att få sommarhämtning av soporna. Hämtning vid fritidsbostäder sker vid tretton tillfällen var fjortonde dag under perioden april till oktober.

För er som har sophämtning udda veckor startar sommarhämtningen vecka 15 och pågår fram till och med vecka 39.

För er som har sophämtning jämna veckor startar sommarhämtningen vecka 16 och pågår fram till och med vecka 40.

Utebliven sophämtning

Det kan finnas flera anledningar till utebliven sophämtning.

  • Din behållare är överfull. Fördela om innehållet till nästa hämtningstillfälle.
  • Personalen måste kunna komma åt soporna för att tömma. Om du har bytt lås eller kod på grind eller dörr som berörs av tömningen måste du kontakta kundtjänst i god tid innan nästa hämtning.
  • Behållaren går inte att tömma om till exempel bilar blockerar dragvägen.
  • Det är svårt att ta sig fram vintertid när det är halt och har snöat mycket. Då är det viktigt att vägen fram till soporna är skottad och sandad/saltad i hela kärlets bredd och att det inte är en snövall framför kärlet.

Du kan kontakta renhållningen via kontaktcenter 0303-70 30 00 eller e-post renhallning@ale.se.

Extra säckar

Om du ibland har mer avfall än vad som ryms i soptunnan så finns det möjlighet att lämna brännbart grovavfall och extra säckar i samband med den ordinarie sophämtningen.

I renhållningstaxan kan du läsa mer om vad det kostar att lämna grovavfall och extra säckar. På säckarna/kollit skall finnas en lapp med namn och adress.

Högsta tillåtna vikt på säckarna får vara 15 kilo.

Kontakt

Renhållningen

Telefontid vardagar kl 09.30-12.00.
Telefon: 0303-70 31 08
E-post: renhallning@ale.se

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den