Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Projekt storsäck i Älvängens tätort

Ale kommun testar en ny tjänst för hämtning av grovavfall. Tjänsten kommer att vara valbar vid två tillfällen under år 2021 för dig som bor i ett en- eller tvåbostadshus i Älvängens tätort.

Vad är en storsäck och vad får du fylla den med?

Storsäckarna rymmer en kubikmeter och under hösten år 2021 kan du lämna in

  • löv och gräs (material som är mindre än ett lillfinger)
  • ris (material som är grövre än ett lillfinger).

Varje säck får endast innehålla ett av materialen, du behöver alltså sortera det material som du vill bli av med.

Vad kostar det?

Tjänsten kostar 485 kronor. I priset ingår leverans samt hämtning av storsäckarna med det sorterade grovavfallet (löv och gräs samt ris).

Beställning

Du kan beställa säckar via Renhållningen på telefonnummer 0303-70 31 08 (telefontid måndag-fredag klockan 09.30-12.00) eller via Kontaktcenter under ordinarie öppettid måndag-fredag 08.00-16.30 på telefonnummer 0303-70 30 00.

Sista dag för beställning är fredagen den 24 september år 2021.

Leverans och hämtning av storsäck

  • Leverans av säckarna sker under vecka 39.
  • Hämtning av säckarna sker under vecka 40.
Fotografi av en storsäck.

Så här ser en storsäck ut.

Så ska hämtplatsen se ut

För att hämtning med kranbil ska vara möjlig behöver lastbilen kunna vända. Om din gata saknar vändplats så ska säckarna på hämtningsdagen vara placerade på yta som möjliggör att kranbilen kan vända.

Säckarna ska vara placerade max 5 meter in på tomten och det måste vara fri höjd samt tillräckligt avstånd till byggnader eller andra hinder.

Säckarna får inte överfyllas. Du ansvarar själv för att ta bort eventuellt spill efter hämtning.

Kontakta oss gärna om du har frågor gällande förhållanden på hämtplatsen!

Illustration av en upphämtningsplats.

Illustration över hur en upphämtningsplats ska vara utformad.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den