Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Ale byter till lätta lock

På denna sida kan du läsa om hur du byter ut tungt lock på din fastighet. Här finns information om olika typer av lätta lock och vilka krav som kommunen ställer på ett lätt lock.

Vad räknas som ett tungt brunnslock?

Enligt föreskrifter om avfallshantering är högsta tillåtna vikt på lock 15 kilo. Brunnslock som väger över 15 kilo räknas därmed som ett tungt lock.

Varför ska jag byta ut mitt tunga lock?

Tunga lock orsakar slitskador och onödig belastning och kan lätt undvikas om fastighetsägare byter till ett lätt lock. Genom att efterleva Arbetsmiljöverkets riktlinjer för tunga lock kan vi underlätta för kommunens slamchaufförer i deras arbete.

Ett tyngre lock innebär en ökad kostnad vid slamtömning eftersom kommunen fakturerar för tunga lock enligt Renhållningstaxa 2021 från och med 1 juli 2021

Vilka krav ska ett lätt lock uppfylla?

Enligt föreskrifter om avfallshantering är högsta tillåtna vikt på lock 15 kilo. Det finns flera typer av lätta brunnslock och du kan välja själv vilken typ av lock du vill byta till.

Lätta brunnslock ska uppfylla följande punkter:

  • Maximalt 15 kg
  • Barnsäker låsning
  • Ska kunna lyftas av en person
  • Lätt material i exempelvis plast, plåt, komposit eller järn.

Tänk på att:

  • Locket bör uppfylla Boverkets riktlinjer Länk till annan webbplats.för barnsäkra lock.
  • Locket ska kunna lyftas av helt och chauffören ska kunna gå runt brunnen.
  • Om du har brunn i garageuppfart eller på liknande plats ska locket vara körbart för din, och andras säkerhet.

Vilka olika typer av lätta lock finns det?

Det finns flera typer av lätta brunnslock och du kan välja själv vilken typ av lätt lock du vill byta till.

Vad kostar ett lätt lock?

Priset för ett lätt lock ligger uppskattningsvis mellan 1 000–4 000 kronor. Kom ihåg att priset kan variera beroende på brunnens dimension, lockets material, eventuell installation och frakt. För mer information och en närmare prisuppskattning kontakta återförsäljare av lätta lock.

Hur byter jag till ett lätt lock?

Det finns flera företag som säljer och installerar lätta lock. Många lätta lock går att installera på egen hand. Kontakta återförsäljare för mer information.

Tack för din medverkan för att underlätta arbetsmiljön för våra slamchaufförer!

Visste du att...

  • Vi har ungefär 2600 enskilda avlopp i kommunen varav 390 har lock som väger över 15 kg
  • 2,6 % av de tunga locken väger mer än 150 kg och det tyngsta locket väger ungefär 250 kg


Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den