Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Sophämtning

Under 2019 fortsätter vi att jobba med omställningen till att samla in matavfall och restavfall hos dig som bor i en- och tvåbostadshus. Dessutom kommer du att kunna välja att sortera plast- och pappersförpackningar i en särskild soptunna. Och så hämtar vi så klart dina vanliga sopor också (det vi kallar restavfall).

Vad kostar sophämtningen?

Vi har en miljöstyrande taxa för sophämtning (beslutad i kommunfullmäktige). Det innebär att du betalar olika mycket beroende på hur stor din avfallsbehållare är, hur ofta vi hämtar dina sopor och om du sorterar ditt avfall.

Vi vill helt enkelt att du ska sortera så mycket som möjligt av ditt avfall så långt det går. När vi slänger soporna på rätt ställe mår både vi människor och miljön bättre. Därför får du som sorterar och hjälper till en lägre avgift än om du väljer att slänga allt avfall blandat i samma sopkärl.

Läs mer om hur du väljer abonnemang och vad det kostar.

Så inför vi matavfallsinsamling

Insamlingen införs områdesvis under två år. När det blir dags för ditt område får du information om hur du ska sortera och vad du kan välja i brevlådan tillsammans med en svarsblankett. Du kan välja att svara direkt på blanketten eller gå in på internet för att göra ditt val. Införandetiderna för matavfallsinsamling beräknas ske enligt följande:

Våren 2018 - Ale tätort norra

Hösten 2018 - Ale landsbygd norra

Våren 2019 - Ale tätort södra

Hösten 2019 - Ale landsbygd södra

Via kommunkartanlänk till annan webbplats kan du se gränserna för de fyra ovan nämnda områdena. När du klickar på ett område i kartan kommer en informationsruta upp som förtydligar när insamlingen kommer att ske. 

Vad kan jag välja?

 • Du kan sortera ut matavfallet i en särskild tunna för matavfallsinsamling - kostar minst
 • Du kan sortera ut matavfallet och lägga det i din egen kompost - samma kostnad som när vi hämtar matavfall
 • Du kan välja att vi hämtar dina plast- och pappersförpackningar hemma hos dig. Detta finansieras av en serviceavgift som under 2019 är 0 kronor.
 • Du kan slänga allt avfall i samma sopkärl (osorterat avfall) - kostar mest
 • Du väljer hur stort sopkärl du vill ha för restavfallet - ju mindre kärl desto lägre avgift
 • Du kan också välja att ha en gemensam sopsorteringslösning med dina grannar
 1. Mer information om matavfallsinsamling och hemkompostering
 2. Mer information om fastighetsnära insamling av plast- och pappersförpackningar
 3. Läs mer om hur du väljer abonnemang och vad det kostar

Samordna med grannarna

Har du lite avfall, utrymmesbrist eller en trång väg? Då kan du och grannarna ha en gemensam avfallslösning där ni fördelar kostnaden per hushåll. Alla ingående hushåll måste ha samma typ av abonnemang.

Tänk på det här när du ordnar uppställningsplats

Om du väljer den billigaste lösningen med matavfallssortering samt hämtning av tidningar och plast- och pappersförpackningar behöver du ha plats för tre olika sopkärl.

Det är viktigt att sopkärlet står på en plats som fungerar för våra renhållningsarbetare. Om det inte finns en bra möjlighet att hämta ditt kärl vid din tomt kan du behöva placera ditt kärl på en annan plats utanför tomten. Till exempel kan det vara så att sopbilen inte kan ta sig in på vägen eller att det inte finns någon vändplats.

 • Det ska vara gott om plats och kärlet ska vara placerat på marknivå utan trappsteg
 • Dragvägen ska vara av hårdgjord yta och minst 1 meter bred
 • Ställ ut kärlet senast kl 06.00 på hämtningsdagen
 • Behållarna ska stå synliga och inte blockeras av till exempel bilar, cyklar med mera.
 • Dörrar eller grindar ska vara lätta att öppna
 • Bor ni i ett flerbostadshus är dragvägen max 21 meter från tomtgräns
 • För ett enbostadshus är dragvägen max 5 meter från tomtgräns
 • Handtaget skall vara vänt utåt 
 • Vintertid är det viktigt att snöröja och sanda dragvägen. Även vägen som renhållningsbilen kör på behöver vara farbar.

Hämtningsintervall

Sopbilen tömmer kärlet varannan vecka. Det finns även möjlighet att ansöka om dispens för utökat hämtningsintervalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, var fjärde vecka eller var tredje månad.

Komposterar du hemma finns det även möjlighet att ansöka om längre hämtningsintervall för hushåll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I renhållningstaxanPDF kan du läsa mer om kostnaden för sophämtning.

När röd dag infaller i veckan kan hämtningsdagen tidigare- eller senareläggas en eller flera dagar.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-09-06 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.