Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Buller

Samhällsbuller är en av de miljöstörningar som påverkar flest människor i Sverige. Buller från trafik, grannar, restauranger, fläktar och industrier ger sällan hörselskador men kan orsaka andra problem, som till exempel sömnproblem och ökad stress. Mycket starka ljud kan orsaka hörselnedsättning och öronsusningar (tinnitus).

Störande buller

Med störande buller avses buller som påverkar din hälsa mer än obetydligt. Det kan till exempel vara att du blir störd på ett sådant sätt att du får svårt att sova eller har svårt att koppla av.

Biltrafik är den bullerkälla som flest människor upplever sig störda av liksom bullriga grannar och fläktar av olika slag. Det kan också röra sig om störande musik eller hundar som står och skäller ihärdigt.

Hörselskadande buller

Alltför höga ljudnivåer kan leda till bestående hörselskador. Hörseln kan skadas tillfälligt eller för alltid. Exempel på skada kan vara hörselnedsättning eller öronsus (tinnitus). Risken för hörselskada ökar med ljudets styrka och varaktighet men beror också på ljudets karaktär.

Vid arrangemang är det arrangören som ansvarar för att personer som vistas i en lokal inte utsätts för skadliga ljudnivåer och att grannar inte blir störda.

Riktlinjer och riktvärden

Folkhälsomyndigheten har gett ut riktlinjer och allmänna råd om buller inomhus Länk till annan webbplats., FoHMFS 2014:13, och om höga ljudnivåer, FoHMFS 2014:15 Länk till annan webbplats.. Enligt riktvärdena bör bullernivån inomhus inte överskrida 30 dBA ekvivalent nivå och 45 dBA som maximal nivå.

Naturvårdsverket har tagit fram riktlinjer för buller från olika typer av verksamheter och anläggningar.

Om du upplever problem eller störning

Vänd dig i första hand till den som stör. Om det inte hjälper kan du kontakta miljöenheten via kontaktcenter.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den