Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Obligatorisk ventilationskontroll - OVK

För att kontrollera att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar ska byggnadens ägare ansvara för att en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) görs regelbundet.

Vem ansvarar?

Det är byggnadens ägare som är ansvarig för att se till att det görs en OVK. Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett ackrediterat (godkänt) certifieringsorgan. Förteckning över certifierade kontrollanter finns på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

OVK ska göras innan ett ventilationssystem används för första gången. För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, vart tredje eller sjätte år.

Skicka protokoll till kommunen

Skicka protokollet från en utförd OVK till byggenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi ser gärna att du skickar in OVK-protokollet digitalt till e-postadressen nedan.

E-postadress:
bygg@ale.se

Postadress:
Byggenheten
Ale kommun
449 80 Alafors

Hur ofta ska kontrollen göras?

Vart tredje år:

  • Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-ventilation, FTX-ventilation.

Vart sjätte år:

  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande.
  • S-ventilation, F-ventilation, FX-ventilation.

Ingen återkommande besiktning:

Enbostadshus och tvåbostadshus med FX-ventilation eller FTX-ventilation behöver bara en installationsbesiktning innan systemet tas i bruk.

S-ventilation = självdragsventilation

F-ventilation = fläktventilation där frånluftflödena är fläktstyrda

FT-ventilation = fläktventilation där både frånluftflödena och tilluftsflödena är fläktstyrda

FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning

FTX-ventilation = FT-ventilation med värmeåtervinning

Kommunen sköter tillsynen av OVK

Kommunen bevakar att byggnader har genomgått en OVK och att fastighetsägaren åtgärdar eventuella brister. Om fastighetsägaren inte gör det, kan samhällsbyggnadsnämnden besluta om att förelägga att fastighetsägaren ska låta utföra OVK eller åtgärda eventuella brister. Det betyder att nämnden kräver att fastighetsägaren gör kontrollen och att fastighetsägaren kan få betala extra avgifter för att detta inte utförts korrekt.

Senareläggning av återkommande besiktning, OVK

Om det finns särskilda skäl får samhällsbyggnadsnämnden besluta att senarelägga en OVK. Särskilda skäl kan vara att en byggnad berörs av en omedelbar ändringsåtgärd. Exempel på sådana ändringsåtgärder är en ombyggnation, ändring av ventilationen eller att en byggnad eller lokal inte är i bruk. Kontakta byggenheten via bygg@ale.se om du behöver senarelägga din OVK.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den