Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Elda utomhus

Eldning sker alltid med eget ansvar vilket gör dig ansvarig om en eld skulle sprida sig och orsaka skador. Därför är det mycket viktigt att ta hänsyn till rådande väderförhållanden, vara noggrant förberedd med släckutrustning samt placera elden på ett strategiskt smart ställe.

brasa

Eldningsförbud?

Under torra perioder kan det vara förbjudet att göra upp eld i naturen på grund av att det råder stor brandrisk.

Aktuell information om eldningsförbud finns på Bohus Räddningstjänstförbunds webbplats Länk till annan webbplats.. Det går även att ringa på telefon 0303-33 47 48.

Vad innebär ett eldningsförbud?

Om eldningsförbud råder innebär det att du inte får tända någon öppen eld inom kommunens gränser, fram tills dess att förbudet är upphävt.

Med öppen eld avses alla typer av uppgörande av eld, samt grillning på mark. Öppen eld får däremot tändas i särskilda grillar i trädgårdar i anslutning till bostads- och fritidshus samt i särskilt uppsatta grillplatser på marken (t.ex. murade, grävda eller avskärmade).

Vad får jag lov att elda?

Eldning av löv, kvistar och annat torrt trädgårdsavfall får eldas om det kan ske utan olägenhet för omgivningen. Du får inte elda hushållsavfall, rivningsrester, möbler och annat avfall.

Om du har frågor angående vad du får lov att elda kan du ringa Ale kommuns Kontaktcenter på telefon 0303-70 30 00.

Säkerhetsavstånd

Minsta säkerhetsavstånd till byggnader, med vinden från bebyggelsen, bör vara:

  • Gräseldning – 25 meter.
  • Eldning i mindre omfattning (cirka 1 kvm) – 15 meter.
  • Eldning i större omfattning – 50 meter.
  • Påsk- och valborgsmässoeldar – 50 meter.

Måste jag anmäla min eldning till någon?

Ska du elda i lite större omfattning bör du kontakta räddningstjänsten. Ring Bohus Räddningstjänstförbund på telefon 0303-33 47 14.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den