Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Miljöguiden: Bil och båt

Det är inte bara när du kör din bil eller båt som du påverkar miljön, utan även när du, till exempel, tvättar den.

Tvätta bilen miljövänligt

Tvätta miljörätt – tvätta i biltvätt

Genom att tvätta din bil i en tvättanläggning kan du på ett enkelt sätt göra en stor insats för vår miljö. Varje år hamnar stora mängder olja, tungmetaller och andra föroreningar i naturen eftersom många tvättar sin bil på gatan.

Välj miljömärkta bilvårdsprodukter

I bilschampo och avfettningsmedel finns ämnen, bland annat tensider, som kan skada eller störa vattenlevande djur och växter. I de tvättanläggningar där du får ta med egna bilvårdsprodukter är det därför viktigt att välja miljömärkta alternativ. Idag finns det miljömärkta produkter för både biltvätt, avfettning, bilvax med mera. Tänk på att det i regel bara är under vinterhalvåret som bilen behöver avfettas.

Töm inte toalettavfallet från fritidsbåten i vattnet 

Toalettavfall innehåller mängder med näringsämnen som bidrar till övergödning av sjöar och hav. Från 1 april 2015 är det förbjudet att tömma toalettavfall från fritidsbåtar i vattnet. Lämna in avfallet i en fritidsbåtshamn istället.

Undvik giftiga båtbottenfärger

Båtbottenfärger för att undvika påväxt på båtbotten räknas som bekämpningsmedel och kan vara giftiga för både miljö och människa. Använd i första hand mekaniska metoder för att rengöra båtbotten. Om du väljer ett bekämpningsmedel, se till att det är godkänt av Kemikalieinspektionen och använd skyddsutrustning när du målar eller tar bort färgen.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-09-21