Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Altan

Det krävs generellt bygglov för att uppföra en altan. Det finns dock undantag gällande altan vid bostadshus samt marknära altan.

Oavsett om altanen kräver bygglov eller inte ska de krav i plan- och bygglagstiftningen som gäller för åtgärden uppfyllas.

Altan vid bostadshus

En altan i nära anslutning till ett en- eller tvåbostadhus eller komplementbostadhus är bygglovsbefriad om den uppfyller samtliga följande kriterier:

 • byggnaden eller det bebyggelseområde som byggnaden ligger i får inte vara särskilt värdefullt från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv (till exempel ska byggnaden inte finnas med i Ale kommuns kulturhistoriska inventering)
 • altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset eller komplementbostadshuset
 • altanen får inte vara högre än 1,8 meter
 • altanen ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns, eller närmare med grannes medgivande.

Om samtliga kriterier är uppfyllda behöver altanen inte följa bestämmelserna i den detaljplan eller områdesbestämmelser som gäller för området.

Om du behöver ett staket runt din altan

Eventuella staket eller räcken som placeras på altanen ska inte räknas med i höjden. Om ett plank eller en mur uppförs på altanen ska dess höjd mätas från marken. Det innebär att om ett bygglovsbefriat plank eller mur ska placeras på altanen får den totala höjden av altanen och planket eller muren tillsammans inte överstiga 1,8 meter. Läs mer på sidan staket, murar och plank.

Marknära altan

En marknära altan, exempelvis trall, kräver inte bygglov. Som marknära altan räknas en altan som inte är högre än 1,2 meter. Höjden räknas där altanen är som högst. En marknära altan kan byggas så nära fastighetsgränsen att den kan grundläggas och skötas från egen fastighet. Vattnet som rinner av altanen ska tas omhand på egen fastighet. Grannarna behöver inte ge sitt medgivande men en stark rekommendation är att vidtala dem vid byggnationer nära fastighetsgränsen för att undvika senare konflikter.

Ansökan om bygglov ska innehålla

 • Ifylld ansökan
 • Situationsplan där altanens placering, mått samt avstånd till fastighetsgräns redovisas. Nybyggnadskarta (underlag till situationsplan) beställs från kommunen
 • Planritning i skala 1:100 med mått
 • Fasader från sidan med höjdmått i skala 1:100
 • Sektion i skala 1:100 med höjdmått
 • Konstruktionsritning
 • Förslag till kontrollplan.

Kontakt

Ska du söka bygglov?
Kontakta bygglovshandläggare:
bygg@ale.se

Ska du söka startbesked?
Kontakta byggnadsinspektör:
bygg@ale.se

Kontaktcenter kan svara på många byggfrågor, men behöver du tala med handläggare eller inspektör kan de nås på telefontid på telefonnummer 0303-70 33 30.

Byggenheten besvarar frågor under följande telefontider:

Måndagar, tisdagar och torsdagar klockan 09.30–11.30.

Besök oss gärna på öppet hus i Kontaktcenter i Nödinge. Vi finns på plats på onsdagar klockan 14.00-16.30.

Besök
Efter överenskommelse

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den