Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Bygglovsfritt

De bygglovsbefriade åtgärderna är beroende av vad, eller hur stort du vill bygga samt även var du bor. I tätbebyggt område får en del åtgärder utföras utan bygglov, vissa åtgärder kräver dock att du gör en anmälan.

Åtgärder som kräver en anmälan

De bygglovsfria men anmälningspliktiga åtgärderna är

 • komplementbyggnad (så kallade attefallshus) på 30 kvadratmeter byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd
 • komplementbostadshus (så kallade attefallshus) på 30 kvadratmeter byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd
 • tillbyggnad på en- och tvåbostadshus om högst 15 kvadratmeter bruttoarea
 • takkupor (max två). Har byggnaden redan en takkupa så får du bara bygga en till. Takkuporna får uppta högst halva takfallets längd och får inte innebära ingrepp i husets bärande konstruktion
 • Inredning av ytterligare en bostad i huvudbyggnaden.

Anmälan ska innehålla

 • Ifylld anmälan.
 • Planritning i skala 1:100.
 • Fasadritningar i skala 1:100.
 • Sektionsritningar i skala 1:100.
 • Situationsplan baserad på nybyggnadskarta. Ange mått till närmaste fastighetsgränser. Om du bygger närmare fastighetsgräns än 4,5 m krävs grannens godkännande med underskrift på situationsplan.
 • Förslag till kontrollplan.
 • Konstruktionsritning.

Eventuellt kan fler handlingar behövas beroende på åtgärdens art.  

Bygglovs- och anmälansfritt (friggebod med mera)

Vid en- eller tvåbostadshus får du utan bygglov eller anmälan uppföra:

 • mur eller plank som är högst 1,8 meter i anslutning till uteplats. Mur eller plank får inte sträcka sig mer än 3,6 meter ut från huset och det ska vara minst 4,5 meter till tomtgräns.
 • skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om taket inte är större än 15 kvadratmeter. Skärmtaket får inte sträcka sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Du får dock inte glasa in uteplatser, bygga inglasade uterum eller glasa in balkonger utan bygglov.
 • En eller flera komplementbyggnader (friggebod). Den sammanlagda byggnadsarean får högst vara 15 kvadratmeter och största höjden från marken till taknock 3,0 meter. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Vill man bygga närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs att berörda grannar godkänner det. Det är alltid bra att få godkännandet skriftligt.

Andra bygglovsbefriade åtgärder

Plank och murar kan även vara bygglovsbefriade i andra sammanhang liksom altaner, ekonomi- komplement- och tillbyggnader på landsbygden. Kontakta handläggare för mer information.

Vill du installera vatten och avlopp i en befintlig eller ny byggnad?

Vill du ansluta en ny eller en befintlig byggnad till det kommunala vatten- och avloppsnätet?

Vill du ansluta en ny eller en befintlig byggnad till det kommunala vatten- och avloppsnätet (VA) behöver du lämna in en VA-anmälan och betala en anläggningsavgift. Om du vill bygga ett komplementbostadshus behöver du till exempel betala ytterligare en bostadsenhetsavgift, läs mer om kommunalt vatten och avlopp här.

Har du enskilt vatten och avlopp?

Finns det inte möjlighet till kommunalt vatten och avlopp så behöver du själv ansvara för din anläggning. Här kan du läsa mer om enskilt vatten och avlopp.

Kontakt

Ska du söka bygglov?
Kontakta bygglovshandläggare:
bygg@ale.se

Ska du söka startbesked?
Kontakta byggnadsinspektör:
bygg@ale.se

Kontaktcenter kan svara på många byggfrågor, men behöver du tala med handläggare eller inspektör kan de nås på telefontid på telefonnummer 0303-70 33 30.

Byggenheten besvarar frågor under följande telefontider:

Måndagar, tisdagar och torsdagar klockan 09.30–11.30.

Besök oss gärna på öppet hus i Kontaktcenter i Nödinge. Vi finns på plats på onsdagar klockan 14.00-16.30.

Besök
Efter överenskommelse

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Sidan kontrollerades av:

den