Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Bygglovsfritt

De bygglovsbefriade åtgärderna är beroende av vad, eller hur stort du vill bygga samt även var du bor. I tätbebyggt område får en del åtgärder utföras utan bygglov, vissa är dock anmälanspliktiga. Om du bor på landet utan några nära grannar finns det fler möjligheter.

Bygglovsfritt men anmälanspliktigt (attefallshus med mera)

De bygglovsfria men anmälningspliktiga åtgärderna är:

 • Uppföra av en komplementbyggnad (så kallade attefallshus) på 30 kvadratmeter byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd.
 • Uppföra av en komplementbyggnadhus (så kallade attefallshus) på 30 kvadratmeter byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd.
 • Göra en tillbyggnad av huvudbyggnaden på högst 15 kvadratmeter bruttoarea.
 • Bygga två takkupor. Har byggnaden redan en takkupa får du bara bygga en till. Takkuporna får uppta högst halva takfallets längd och får inte innebära ingrepp i husets bärande konstruktion.
 • Inredning av ytterligare en bostad i huvudbyggnaden.

Under relaterad information finns en skiss som redovisar åtgärderna.

Tänk på att du måste få ett slutbesked utfärdat av kommunen innan byggnaden tas i bruk.

Anmälan om åtgärder enligt denna lag ska innehålla

 • Ifylld ansökningsblankett.
 • Planritning i skala 1:100.
 • Fasadritningar i skala 1:100.
 • Situationsplan med mått till närmaste tomtgräns. Om man bygger närmare tomtgräns än 4,5 m krävs grannens godkännande med underskrift på situationsplan.
 • Kontrollplan.
 • Konstruktionsritning.

Eventuellt kan fler handlingar behövas beroende på åtgärdens art.  

Bygglovs- och anmälansfritt (friggebod med mera)


Vid en- eller tvåbostadshus får man utan dessutom utan bygglov eller anmälan:

 • Bygga murar eller plank som är högst 1,8 meter i anslutning till uteplats. Muren eller planket får inte sträcka sig mer än 3,6 meter ut från huset och det ska vara minst 4,5 meter till tomtgräns.
 • Ordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om taket inte är större än 15 kvadratmeter. Skärmtaket får inte sträcka sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Dock får man inte glasa in uteplatser, bygga inglasade uterum eller glasa in balkonger utan lov.
 • Sätta upp en eller flera komplementbyggnader (friggebod). Den sammanlagda byggnadsarean får högst vara 15 kvadratmeter och största höjden från marken till taknock 3,0 meter. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Vill man bygga närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs att berörda grannar godkänner det. Det är alltid bra att få godkännandet skriftligt.

Andra bygglovs- och anmälansfria åtgärder

Plank och murar kan även vara bygglovsbefriade i andra sammanhang liksom altaner, ekonomi- komplement- och tillbyggnader på landsbygden. Kontakta handläggare för mer information.

Kontakt

Ska du söka bygglov?
Kontakta bygglovshandläggare:
bygg@ale.se

Ska du söka startbesked?
Kontakta byggnadsinspektör:
bygg@ale.se

Kontaktcenter kan svara på många byggfrågor, men behöver du tala med handläggare eller inspektör kan de nås på telefontid på telefonnummer 0303-70 33 30.

Bygglovenheten besvarar frågor under följande telefontider:

Måndagar, Tisdagar och Torsdagar mellan klockan 09:30 – 11:30.

Besök
Efter överenskommelse

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den