Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Förhandsbesked

Vid ansökan om förhandsbesked undersöker vi om en plats utanför detaljplanelagt område är lämplig att bygga på utan att göra en fullständig bygglovsprövning. Förutom plan- och bygglagen är kommunens översiktsplan och andra styrdokument vägledande. Berörda grannar och remissinstanser får yttra sig om åtgärden.

Vy över öppen äng

Syfte

Syftet med ett förhandsbesked är att du som sökande ska kunna få ett bindande besked innan man påbörjar byggnadsprojektering och lägger ner kostnader på ritningar.

Ansökan om förhandsbesked ska innehålla

  • Ifylld ansökan om förhandsbesked.
  • Situationsplan baserad på nybyggnadskarta där man ritar in husets ungefärliga placering, tillfartsvägen samt tänkt avloppslösning (reningsverk, ledningsdragning och utsläppspunkt).

Giltighetstid

Ett förhandsbesked är giltigt i två år. Bygglov kan då inte nekas i de delar som redan prövats genom förhandsbeskedet. Frågor som inte prövats genom förhandsbeskedet, till exempel byggnadens utformning, kvarstår dock till bygglovprövningen.

Om en bygglovsansökan inte lämnas in inom två år upphör förhandsbeskedet att gälla. Ett negativt förhandsbesked kan överklagas.

En eventuell avstyckning ansöker du om hos Lantmäteriet Länk till annan webbplats..

Observera att en avgift för förhandsbeskedet tas ut enligt kommunens taxa. För vidare information kontakta kommunens bygglovshandläggare.

Kontakt

Ska du söka bygglov?
Kontakta bygglovshandläggare:
bygg@ale.se

Ska du söka startbesked?
Kontakta byggnadsinspektör:
bygg@ale.se

Kontaktcenter kan svara på många byggfrågor, men behöver du tala med handläggare eller inspektör kan de nås på telefontid på telefonnummer 0303-70 33 30.

Byggenheten besvarar frågor under följande telefontider:

Måndagar, tisdagar och torsdagar mellan klockan 09:30 – 11:30.

Besök oss gärna på öppet hus i Kontaktcenter i Nödinge. Vi finns på plats på onsdagar mellan klockan 14:00-16:30.

Besök
Efter överenskommelse

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den