Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Kamin och eldstad

Innan du får installera eller ändra en eldstad och rökkanal, exempelvis braskamin eller pelletspanna, måste du göra en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden. Om skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende kan du även behöva söka ett bygglov. Det gäller främst om skorstenen dras utanpå en fasad.

Du får inte påbörja din installation eller ändring förrän du har fått ett startbesked. För att vi ska kunna handlägga ditt ärende och fatta ett beslut om startbesked så behöver du skicka med ett antal handlingar tillsammans med din anmälan.

Dessa handlingar ska du lämna in:

  • En ifylld anmälan, använd gärna e-tjänsten Länk till annan webbplats..
  • Planritning som redovisar eldstadens placering i byggnaden, i skala 1:100.
  • Fasadritning som redovisar rökkanal och skorstenens höjd och placering, i skala 1:100.
  • Prestandadeklaration som redovisar och uppfyller Boverkets byggregler för både eldstaden och rökkanalen (skorstenen). Prestandadeklaration kan du ofta få från leverantören.

  • Ett förslag till kontrollplan.
    En kontrollplan är en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd, ofta utformad som en slags checklista. I den ska bland annat anges vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna. Det är du som byggherre som ska upprätta ett förslag till kontrollplan som samhällsbyggnadsnämnden sedan fastställer i startbeskedet. Vi har tagit fram ett förslag till en kontrollplan för eldstad och rökkanal Pdf, 193 kB. som du kan utgå ifrån, om du vill.

Handläggningstiden börjar när anmälan är komplett

Vi granskar din anmälan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om din anmälan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för ett föreläggande om komplettering.

När din anmälan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggningstiden påbörjas. Vi har nu 4 veckor på oss att fatta ett beslut om startbesked. Om vi behöver utreda anmälan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare 4 veckor.

Du behöver ett slutbesked innan du får börja använda din eldstad och rökkanal

När du har fått ett startbesked får du påbörja din installation. Kontakta gärna en sotare innan installationen påbörjas. När du är klar ska en sotare besikta din installation. Om det ser bra ut får du ett intyg på att den är godkänd. Intyget skickar du till byggenheten tillsammans med den signerade kontrollplanen och ett slutbesked utfärdas av samhällsbyggnadsnämnden. Slutbeskedet innebär att du får börja använda din eldstad och rökkanal. Här hittar du mer information om eldning, sotning och brandskydd.

Ibland behövs även bygglov

Vill du till exempel bygga en skorsten som sitter utanpå fasaden eller på annat sätt ändra ditt hus utseende så kan du även behöva ett bygglov för fasadändring. Läs mer om hur du söker bygglov för en fasadändring här. Hör gärna av dig till en bygglovshandläggare om du är osäker.

Kontakt

Ska du söka bygglov?
Kontakta bygglovshandläggare:
bygg@ale.se

Ska du söka startbesked?
Kontakta byggnadsinspektör:
bygg@ale.se

Kontaktcenter kan svara på många byggfrågor, men behöver du tala med handläggare eller inspektör kan de nås på telefontid på telefonnummer 0303-70 33 30.

Byggenheten besvarar frågor under följande telefontider:

Måndagar, tisdagar och torsdagar klockan 09.30–11.30.

Besök oss gärna på öppet hus i Kontaktcenter i Nödinge. Vi finns på plats på onsdagar klockan 14.00-16.30.

Besök
Efter överenskommelse

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den