Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Ny byggnad

Det krävs oftast bygglov för nybyggnad, det vill säga att uppföra en ny byggnad, eller att flytta en befintlig byggnad till en ny plats. Det finns dock vissa undantag från bygglovsplikten.

Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad. Nybyggnad definieras i plan- och bygglagen, PBL, som uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats. Att exempelvis flytta en byggnad från en plats till en annan plats på tomten är nybyggnad. Detsamma gäller även vid flytt av en byggnad till en annan tomt. För komplementbyggnader till en- eller tvåbostadshus samt för ekonomibyggnader finns det vissa undantag från lovplikten.

Ansökan om bygglov ska innehålla

De ritningar som behövs vid nybyggnation är

  • Planritning i skala 1:100 med yttermått.
  • Fasadritning i skala 1:100 som redovisar nuvarande och blivande marklinjer fram till bibehållen befintlig marknivå.
  • Sektionsritning i skala 1:100 med takvinkel samt höjdmått till skärningspunkt fasadliv/takfall.
  • Situationsplan. Underlaget beställs från kommunen (se e-tjänster under självservice). På underlaget ska byggnaden ritas in med mått till närliggande fastighetsgränser. Läs mer om kartprodukter och mätningstjänster.

Kompletterande uppgifter och utredningar kan komma att behövas beroende på ärendets art.

Vill du installera vatten och avlopp?

Vill du ansluta en ny eller en befintlig byggnad till det kommunala vatten- och avloppsnätet (VA) behöver du lämna in en VA-anmälan och betala en anläggningsavgift, läs mer om kommunalt vatten och avlopp här.

Finns det inte möjlighet till kommunalt vatten och avlopp så behöver du själv ansvara för din anläggning. Här kan du läsa mer om enskilt vatten och avlopp.

Kontakt

Ska du söka bygglov?
Kontakta bygglovshandläggare:
bygg@ale.se

Ska du söka startbesked?
Kontakta byggnadsinspektör:
bygg@ale.se

Kontaktcenter kan svara på många byggfrågor, men behöver du tala med handläggare eller inspektör kan de nås på telefontid på telefonnummer 0303-70 33 30.

Byggenheten besvarar frågor under följande telefontider:

Måndagar, tisdagar och torsdagar klockan 09.30–11.30.

Besök oss gärna på öppet hus i Kontaktcenter i Nödinge. Vi finns på plats på onsdagar klockan 14.00-16.30.

Besök
Efter överenskommelse

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den