Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Ombyggnad

Vissa åtgärder kräver inte bygglov, däremot måste en anmälan göras. Det gäller vid ombyggnad där det inte sker någon förändring av husets yttre eller dess funktion, men där väsentlig förändring av husets tekniska egenskaper sker (till exempel brandsäkerhet, konstruktion eller ventilation).

En anmälan ska göras skriftligt och skickas till Ale kommun, sektor samhällsbyggnad, 449 80 Alafors eller mailas till bygg@ale.se.

Anmälan om stomingrepp i bärande konstruktion ska innehålla

  • Ifylld ansökningsblankett.
  • Planritning och eventuell sektionsritning som redovisar åtgärden.
  • Uppgift om certifierad kontrollansvarig (krävs vid större ingrepp).
  • Förslag till kontrollplan.

När fullständig anmälan har kommit in påbörjas handläggningen. Byggnation får inte påbörjas innan man har fått ett startbesked.

Kontakt

Ska du söka bygglov?
Kontakta bygglovshandläggare:
bygg@ale.se

Ska du söka startbesked?
Kontakta byggnadsinspektör:
bygg@ale.se

Kontaktcenter kan svara på många byggfrågor, men behöver du tala med handläggare eller inspektör kan de nås på telefontid på telefonnummer 0303-70 33 30.

Bygglovenheten besvarar frågor under följande telefontider:

Måndagar, Tisdagar och Torsdagar mellan klockan 09:30 – 11:30.

Besök
Efter överenskommelse

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den