Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Pool och pooltak

För att bygga en pool behöver du oftast inget bygglov. Det kan dock krävas lov för åtgärder som följer med poolbygget, till exempel tak över poolen, altandäck runt poolen, plank, mur eller stora förändringar i marknivån. Det är viktigt att du bygger poolen barnsäkert och har ett bra skydd runt poolen så att ingen kan trilla ner i den.

Då kan du behöva söka bygg- eller marklov eller göra en anmälan

  • Om poolens utsida är högre än 0,5 meter kan du behöva bygglov.
  • Om poolen förses med tak kan du behöva bygglov. Om takets högsta punkt är 1,2 meter eller högre över ursprunglig marknivå intill poolen behöver du söka bygglov.
  • Om du bygger en altan högre än 1,2 meter över markens nivå behöver du bygglov. Om altanen byggs ihop med ett en- eller tvåbostadshus så får höjden vara upp till 1,8 meter från marknivå inom 3,6 meter från huvudbyggnaden utan att bygglov krävs. Läs mer om vad som gäller för altan här.
  • Om du vill sätta upp ett plank eller en mur runt poolen kan du behöva söka bygglov. Läs mer om vad som gäller för mur, plank eller staket här.
  • Om du behöver schakta eller fylla på jord så att markens höjdläge ändras mer än 0,5 meter behöver du söka marklov. Det är dock inte lovpliktigt att gräva för själva nedsänkningen av poolen. Läs mer om marklov här.

Ta gärna kontakt med oss för rådgivning.

Skydd vid bassängen

Det är viktigt att du förser poolen med skydd mot barnolycksfall.

Bestämmelser om skydd mot drunkning finns i Boverkets byggregler och i ordningslagen. Båda innehåller bestämmelser om att bassänger och liknande anläggningar ska ha ordentliga säkerhetsskydd och att skyddet mot barnolycksfall särskilt ska uppmärksammas.

Boverkets byggregler gäller endast för fasta pooler och bassänger på tomtmark, inte lösa pooler. Ansvaret för att uppfylla kraven vilar på fastighetsägaren. Ordningslagen omfattar alla bassänger, fasta som lösa, på tomtmark och på allmän plats. Enligt ordningslagen är det anläggningens ägare som ansvarar för att bestämmelserna i lagen uppfylls.

Enligt Boverkets Byggregler krävs det skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 cm. Skyddet kan vara ett staket som är minst 0,9 meter högt. Det viktiga är att staketet är utformat så att barn inte kan krypa under eller klättra över det. Om det finns en grind bör den kunna låsas.

Poolen/bassängen bör ha en skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 millimeters maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.

Du kan läsa mer om reglerna på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Så fyller du och tömmer poolen på rätt sätt

Under våren och sommaren används det ofta mycket vatten. Extra ansträngt blir det om många vattnar sina gräsmattor eller fyller sin pool, spa eller badtunna vid samma tillfälle. Vattenledningarna är dimensionerade för normal hushållsförbrukning för att säkerställa tillräcklig omsättning och god kvalitet på vattnet. Här kan du läsa mer om vad du ska tänka på när du fyller eller tömmer din pool.

Kontakt

Ska du söka bygglov?
Kontakta bygglovshandläggare:
bygg@ale.se

Ska du söka startbesked?
Kontakta byggnadsinspektör:
bygg@ale.se

Kontaktcenter kan svara på många byggfrågor, men behöver du tala med handläggare eller inspektör kan de nås på telefontid på telefonnummer 0303-70 33 30.

Byggenheten besvarar frågor under följande telefontider:

Måndagar, tisdagar och torsdagar klockan 09.30–11.30.

Besök oss gärna på öppet hus i Kontaktcenter i Nödinge. Vi finns på plats på onsdagar klockan 14.00-16.30.

Besök
Efter överenskommelse

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den