Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Strandskydd

Inom områden med strandskydd får inga nya byggnader och anläggningar uppföras. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

Det generella strandskyddet sträcker sig 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet och inkluderar även undervattensmiljön. På vissa platser är strandskyddet utökat upp till 300 meter.

Strandskyddsdispens

Du kan ansöka om dispens från strandskyddet. Ansökan sker oftast i samband med ansökan om förhandsbesked eller bygglov och då behövs inga ytterligare handlingar.

I vissa fall behövs strandskyddsdispens även för bygglovsbefriade åtgärder och då behöver du skicka in en separat ansökan och ritningar.

Skäl för dispens

Dispens från strandskyddet kan beviljas av samhällsbyggnadsnämnden där det finns särskilda skäl som till exempel:

  • Att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark.
  • Att den aktuella platsen är avskuren från stranden av till exempel en järnväg eller större väg och därför saknar betydelse för allmänhetens friluftsliv.

Det räknas inte som särskilt skäl att området sällan eller aldrig besöks, att stranden är otillgänglig eller i övrigt olämplig för bad och friluftsliv.

  1. Processen för strandskyddsdispens, på strandskyddsdelegationen.se Länk till annan webbplats.

Webbutbildning om strandskydd

Detta är en utbildning för dig som är privatperson, företagare eller medlem av en ideell organisation och vill lära dig mer om strandskyddet, vilka regler som gäller eller hur du söker dispens för att till exempel bygga i strandnära läge.
Längd: 20-30 minuter

  1. Strandskyddsdelegationens webbutbildning om strandskydd Länk till annan webbplats.

Kontakt

Ska du söka bygglov?
Kontakta bygglovshandläggare:
bygg@ale.se

Ska du söka startbesked?
Kontakta byggnadsinspektör:
bygg@ale.se

Kontaktcenter kan svara på många byggfrågor, men behöver du tala med handläggare eller inspektör kan de nås på telefontid på telefonnummer 0303-70 33 30.

Byggenheten besvarar frågor under följande telefontider:

Måndagar, tisdagar och torsdagar mellan klockan 09:30 – 11:30.

Besök oss gärna på öppet hus i Kontaktcenter i Nödinge. Vi finns på plats på onsdagar mellan klockan 14:00-16:30.

Besök
Efter överenskommelse

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den