Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Tillbyggnad

Tillbyggnad innebär att en befintlig byggnad byggs till med exempelvis ytterligare rum, ett glasat uterum eller ett skärmtak.

Om tillbyggnaden på en- och tvåbostadshus är max 15 kvadratmeter är den endast anmälningspliktig. För skärmtak över uteplats max 15 kvadratmeter krävs varken bygglov eller anmälan.

En ansökan om lov ska göras skriftligt och skickas till Ale kommun, sektor samhällsbyggnad, 449 80 Alafors eller via e-post till bygg@ale.se.

Ansökan om bygglov ska innehålla

  • Ifylld ansökningsblankett.
  • Skalenliga ritningar i ett exemplar (vid ritningar i A1 ska även en omgång A3 skickas). Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda.
  • Uppgift om kontrollansvarig med behörighetsklass (krävs inte vid enkla ärenden).

De ritningar som behövs vid tillbyggnad är

  • Plan i skala 1:100 med yttermått samt mått till husets hörn.
  • Fasader i skala 1:100.
  • Sektion i skala 1:100 med takvinkel samt höjdmått till skärningspunkt fasadliv/takfall (vid större tillbyggnader).
  • Situationsplan (tomtkarta). Underlaget beställs från kommunen via blankett (se e-tjänster under relaterad information). På underlaget ska tillbyggnaden ritas in.

Kompletterande uppgifter och utredningar kan komma att behövas beroende på ärendets art.

Kontakt

Ska du söka bygglov?
Kontakta bygglovshandläggare:
bygg@ale.se

Ska du söka startbesked?
Kontakta byggnadsinspektör:
bygg@ale.se

Kontaktcenter kan svara på många byggfrågor, men behöver du tala med handläggare eller inspektör kan de nås på telefontid på telefonnummer 0303-70 33 30.

Bygglovenheten besvarar frågor under följande telefontider:

Måndagar, Tisdagar och Torsdagar mellan klockan 09:30 – 11:30.

Besök
Efter överenskommelse

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den