Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Anmälan av eventuell överträdelse

En anmälan kan göras per telefon, per brev eller e-post. För att minimera missförstånd ser vi gärna att du lämnar in anmälan skriftligt. Du kan göra en anmälan anonymt.

I anmälan bör du uppge:

 

 • vilken fastighet eller adress det handlar om
 • vad som uppförs eller har uppförts,
 • när det du anmäler inträffade/byggdes,
 • tydligt vad det är du anmäler. Vi kan inte handlägga misstanke om att något kommer att ske.
 • en detaljrik beskrivning, uppge gärna mått, utseende och avstånd till gränser, bifoga gärna bilder och en karta/situationsplan
 • om du har haft kontakt med någon annan förvaltning i kommunen eller någon annan myndighet om frågan.

Anonym anmälan

 

Vill du få beslut i ärendet skickat till dig behöver du ange kontaktuppgifter till dig själv. Är du anonym kan du inte automatiskt få något beslut eller information i ärendet.

Alla handlingar som kommer in till samhällsbyggnadsförvaltningen är offentliga. Information av vikt som kommer in kring ärendet per telefon diarieförs också. Du kan skicka in din anmälan via vanlig post.

Om du väljer att maila in din anmälan bör du tänka på att avsändaren ofta står med automatiskt när du mejlar och att e-postadressen kommer synas. Du kan därför inte vara anonym om anmälan skickas in den vägen. Observera att om du är anonym och din anmälan saknar så pass viktiga uppgifter att ärendet inte kan utredas kan ärendet komma att avskrivas. Var därför noga när du gör en anmälan att ange all information som är av vikt.

Exempel på vad som kan anmälas


En anmälan kan göras till samhällsbyggnadsförvaltningen om sådant som kan vara olovligt enligt plan- och bygglagen.

En anmälan kan till exempel göras:

 • om det pågår en byggnation eller något annat som kräver ett lov och något sådant inte är sökt eller beviljats
 • om ett byggnadsarbete startar utan startbesked
 • om en byggnad, eller del av byggnad tas i bruk innan ett slutbesked är utfärdat
 • om en byggnad används eller inreds till annat ändamål än vad den har bygglov till
 • om det som uppförts skiljer sig från det som beviljats i lovet.
 • om en tomt inte hålls i vårdat skick och orsakar betydande olägenhet för omgivningen
 • om underhållet av en byggnad eller något annat byggnadsverk är eftersatt
 • om det finns ett enkelt avhjälpt hinder i en publik lokal eller på en allmän plats. Läs mer om enkelt avhjälpta hinder här.

Text

Kontakt

Ska du söka bygglov?
Kontakta bygglovshandläggare:
bygg@ale.se

Ska du söka startbesked?
Kontakta byggnadsinspektör:
bygg@ale.se

Kontaktcenter kan svara på många byggfrågor, men behöver du tala med handläggare eller inspektör kan de nås på telefontid på telefonnummer 0303-70 33 30.

Byggenheten besvarar frågor under följande telefontider:

Måndagar, tisdagar och torsdagar klockan 09.30–11.30.

Besök oss gärna på öppet hus i Kontaktcenter i Nödinge. Vi finns på plats på onsdagar klockan 14.00-16.30.

Besök
Efter överenskommelse

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den