Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Byggsanktionsavgift

Om du gjort något som strider mot plan- och bygglagen kan du behöva betala en byggsanktionsavgift. Byggsanktionsavgift ska tas ut för vissa överträdelser av plan- och bygglagstiftningen. Det är samhällsbyggnadsnämnden som beslutar om byggsanktionsavgift.

Byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Samhällsbyggnadsnämnden kan sätta ned avgiften till hälften eller en fjärdedel om avgiften inte bedöms stå i rimlig proportion till förseelsen. Samhällsbyggnadsnämnden kan bara besluta att inte ta ut byggsanktionsavgift alls om det är oskäligt.

Avgiftsbeloppen är kopplade till area och prisbasbelopp och är olika beroende på hur allvarlig överträdelsen är. På Boverkets hemsida finns en beräkningsguide för byggsanktionsavgifter. Länk till annan webbplats.

Byggsanktionsavgift tas antingen ut av den som vid tidpunkten för överträdelsen var ägare av den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den som begått överträdelsen eller den som har fått en fördel av överträdelsen.
Byggsanktionsavgiften tillfaller kommunen.

Den som riskerar att få betala en byggsanktionsavgift ska ha möjlighet att yttra sig innan samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ta ut byggsanktionsavgift.

Kontakt

Ska du söka bygglov?
Kontakta bygglovshandläggare:
bygg@ale.se

Ska du söka startbesked?
Kontakta byggnadsinspektör:
bygg@ale.se

Kontaktcenter kan svara på många byggfrågor, men behöver du tala med handläggare eller inspektör kan de nås på telefontid på telefonnummer 0303-70 33 30.

Byggenheten besvarar frågor under följande telefontider:

Måndagar, tisdagar och torsdagar klockan 09.30–11.30.

Besök oss gärna på öppet hus i Kontaktcenter i Nödinge. Vi finns på plats på onsdagar klockan 14.00-16.30.

Besök
Efter överenskommelse

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den