Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Förelägganden och förbud

Om det skett en överträdelse av bestämmelser, domar eller beslut som omfattas av byggnadsnämndens tillsyn kan nämnden under vissa förutsättningar besluta om olika typer av förelägganden för att åstadkomma rättelse eller genomförande av en åtgärd. Samhällsbyggnadsnämnden kan även besluta om förbud mot fortsatt arbete, åtgärd eller användning. Förbuden kan kombineras med vite.

Föreläggande

Det finns olika typer av föreläggande som kommunen kan använda sig av i sitt tillsynsarbete. Förelägganden kan i olika utsträckning kombineras med verkställighetsmedel, till exempel vite eller handräckning

Vite innebär att du som ansvarig, om du inte följer föreläggandet, kan bli tvungen att betala vite till staten. Samhällsbyggnadsnämnden kan besluta om ett löpande vite eller vite som ett engångsbelopp beroende på vilken typ av rättelse som ska uppnås.


Det finns olika typer av förelägganden, t.ex. lovföreläggande, åtgärdsföreläggande, rättelseföreläggande och rivningsföreläggande. Du kan läsa mer om förelägganden på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Förbud

Förbud mot fortsatt arbete

Beslut om förbud mot fortsatt arbete kan till exempel fattas när det finns risk för byggnadens hållfasthet eller fara för människors liv och hälsa, när en åtgärd (så som byggnads-, rivnings- eller markarbete) strider mot plan- och bygglagstiftningen eller när en åtgärd strider mot kontrollplanen

Förbud mot användning av byggnadsverk

Samhällsbyggnadsnämnden får förbjuda att ett byggnadsverk helt eller delvis får användas om det har brister som kan äventyra säkerheten för de som vistas där. Samhällsbyggnadsnämnden får också förbjuda användningen av hela eller delar av ett byggnadsverk om förutsättningar för att ge slutbesked saknas.

Du kan läsa mer om förbud på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakt

Ska du söka bygglov?
Kontakta bygglovshandläggare:
bygg@ale.se

Ska du söka startbesked?
Kontakta byggnadsinspektör:
bygg@ale.se

Kontaktcenter kan svara på många byggfrågor, men behöver du tala med handläggare eller inspektör kan de nås på telefontid på telefonnummer 0303-70 33 30.

Byggenheten besvarar frågor under följande telefontider:

Måndagar, tisdagar och torsdagar klockan 09.30–11.30.

Besök oss gärna på öppet hus i Kontaktcenter i Nödinge. Vi finns på plats på onsdagar klockan 14.00-16.30.

Besök
Efter överenskommelse

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den