Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Bidrag för energiåtgärder

Bidrag finns att söka för olika energisparåtgärder. De olika bidragen administreras på olika sätt och kan gälla under vissa tidsperioder. Vissa bidrag ges så länge de anslagna pengarna räcker (först till kvarn gäller). 

Aktuella bidrag som finns att söka:

Stöd till solceller för elproduktion

Sista dagen att ansöka om stöd var den 7 juli 2020. Ansökningar som kommit in till Länsstyrelsen efter den 7 juli 2020 kommer att avslås. Regeringen har föreslagit att investeringsstödet för solceller och bidraget till energilager ersätts med ett skatteavdrag från 2021.

Stödet till solceller omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem.

Stödnivån från och med den 8 maj 2019 är maximalt 20 procent. Stödnivån beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

Ansökningarna behandlas i turordning av Länsstyrelserna. Stödet är rambegränsat vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker.

  1. Information om solceller - Solelportalenlänk till annan webbplats

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

Om du inte själv förbrukar all el du producerar med dina solceller på villataket eller vindkraftverket på din villatomt, utan överskottet matas in till elnätet, har du, under vissa förutsättningar, från och med den 1 januari 2015 rätt att få skattereduktion för detta.

Skattereduktionen du har möjlighet att få är 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet, dock max 18 000 kronor per år.

  1. Information om skattereduktion och andra skatteregler på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats

Laddstöd för elbilsladdare

Det bästa stället för att ladda elbilen är hemma under natten. För att vara trygg med elsäkerheten är det bäst med en laddbox. För privatpersoner finns ett ladda-hemma-stöd som administreras av naturvårdsverket. Stödet är på 50% av kostnaden eller max 10 000kr. Stödet ska sökas efter ladd-boxen är installerad men max 6 månader efter installationen.

  1. Information om ladda-hemma-stödet för privatpersonerlänk till annan webbplats

För företag och föreningar finns istället "Investeringsstöd till laddningsstationer". Det stödet är på 50 % av kostnaden eller max 15 000 kr per laddpunkt.

  1. Information om Investeringsstöd till laddningsstationerlänk till annan webbplats

Om laddstationen ska vara publik så är det klimatklivet-pengar som går att söka.

  1. Information om klimatklivet, stöd till publika laddstationerlänk till annan webbplats

Låter det förvirrat? Kontakta energi- och klimatrådgivaren för att veta vilket stöd du ska söka för din laddpunkt.

ROT-avdrag

Avdraget är en skattereduktion för arbetskostnad för reparation och underhåll av småhus och bostadsrätter där även energibesparande åtgärder kan ingå. Skattereduktionen är 30 % av arbetskostnaden sedan den 1 januari 2016. Den sammanlagda skattereduktionen för rot- och rutarbete får inte överstiga 50 000 kr per person och år.

  1. Information om ROT-avdraget på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats

Stöd till energilagring av egenproducerad el

Nu kan du som privatperson söka stöd för att lagra egenproducerad förnybar el. Stödet går att söka från och med den 15 november 2016 och avser installationer som påbörjats tidigast den 1 januari 2016 och slutförs senast den 31 december 2020.

Stödet är på 60 procent av godkända kostnader för lagringssystemet, dock högst 50 000 kr. Du kan få stöd för inköp och installation av batteri, kablage, kontrollsystem och smarta energihubbar.

Läs mer om stödet på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats.

Kontakt

Energi- och klimatrådgivare


Caroline Rundlöf
Telefon: 0303-70 33 33
E-post: energi@ale.se

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-08-04