Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Bidrag för energiåtgärder

Bidrag finns att söka för olika energisparåtgärder. De olika bidragen administreras på olika sätt och kan gälla under vissa tidsperioder. Vissa bidrag ges så länge de anslagna pengarna räcker (först till kvarn gäller). 

Aktuella bidrag som finns att söka:

Skattereduktion för grön teknik

Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Skattreduktion för grön teknik ges för nätanslutet solcellssystem, system för lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkt till elfordon. Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut.

Läs mer om villkoren för skattereduktion för grön teknik på Skatteverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

Om du inte själv förbrukar all el du producerar med dina solceller på villataket eller vindkraftverket på din villatomt, utan överskottet matas in till elnätet, har du, under vissa förutsättningar, från och med den 1 januari 2015 rätt att få skattereduktion för detta.

Skattereduktionen du har möjlighet att få är 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet, dock max 18 000 kronor per år.

  1. Information om skattereduktion och andra skatteregler på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Laddstöd för elbilsladdare

Från den 1 januari 2021 införs en skattereduktion som ersätter det statliga bidrag som privatpersoner kunnat ansöka om i samband med installation av laddstation till elfordon. Installationer som slutförts innan årsskiftet kan du fortfarande ansöka om bidrag för. 

  1. Information om ladda-hemma-stödet för privatpersoner Länk till annan webbplats.

För företag och föreningar finns istället "Investeringsstöd till laddningsstationer". Det stödet är på 50 % av kostnaden eller max 15 000 kr per laddpunkt.

  1. Information om Investeringsstöd till laddningsstationer Länk till annan webbplats.

Om laddstationen ska vara publik så är det klimatklivet-pengar som går att söka.

  1. Information om klimatklivet, stöd till publika laddstationer Länk till annan webbplats.

ROT-avdrag

Avdraget är en skattereduktion för arbetskostnad för reparation och underhåll av småhus och bostadsrätter där även energibesparande åtgärder kan ingå. Skattereduktionen är 30 % av arbetskostnaden sedan den 1 januari 2016.

  1. Information om ROT-avdraget på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

Sedan 1 okt 2021 kan stöd sökas för energieffektiviseringsåtgärder i flerbostadshus. Exempel på vilka som kan söka och få stöd är allmännyttiga bostadsföretag, privata bostadsföretag, bostadsrättsföreningar, stiftelser och kooperativa bostadsföreningar.

För att få stöd ska byggnaden före energieffektiviseringsåtgärder ha en energiprestanda som, uttryckt som ett primärenergital, överstiger 100 kWh/m2 och år. Stöd får ges till merkostnader för energieffektivisering som förbättrar en byggnads energiprestanda med minst 20 procent.

  1. Ansökan och mer information finns på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Energi- och klimatrådgivare


Caroline Rundlöf
Telefon: 0303-70 33 33
E-post: energi@ale.se

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den