Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Elavtal

När du köper el till ditt hem köper du dels leveransen från ditt elnätsföretag och dels själva energin från ditt elhandelsföretag. Ditt elnätsavtal kan du inte välja själv utan det är det företag som har ledningarna fram till din anslutningspunkt vid ditt hus. Ditt elhandelsavtal kan du däremot välja själv.

Elnätsavtal

För att du ska kunna få el till din bostad måste du ha ett avtal med företaget som äger elnätet där du bor, elnätsföretaget. Du kan inte välja vilket företag du vill teckna avtal med, eftersom det bara finns ett nät fram till din fastighet. Avläsningen av din elmätare sköter elnätsföretaget som sedan vidarebefordrar uppgifterna om din förbrukning till ditt elhandelsföretag. Det är elnätsägaren du kontaktar vid strömavbrott.

Vilket elhandelsavtal ska jag välja?

Du kan själv välja vilket elhandelsföretag du vill teckna avtal med. Om du inte har kontaktat ett elhandelsföretag och skrivit ett avtal om ditt elpris, har du ett tillsvidarepris. Tillsvidarepriset är oftast det dyraste alternativet och även om du inte använder så mycket el så lönar det sig att teckna ett avtal.

Miljövänlig el

När du tecknar ditt elhandelsavtal kan du oftast göra tillval för att säkra att din el är producerad med förnyelsebara källor.

Fast pris

Du kan avtala om ett fast pris som gäller under en viss tid, vanligen ett, två eller tre år. Du får räkna med att det fasta priset ligger något högre än det rörliga priset när du tecknar avtalet. Om priset skulle gå ner under avtalstiden kommer du inte att få nytta av det, å andra sidan vet du vilket pris du har och blir inte drabbad av eventuella prishöjningar.

När avtalstiden är slut kan du se dig om efter ett nytt avtal, antingen med samma eller ett annat företag. Om du vill byta elhandelsföretag under tiden som avtalet gäller får du ofta betala en extra avgift för det.

Rörligt pris

Du kan också teckna avtal om rörligt pris. Med rörligt pris kan din elkostnad variera över året, både uppåt och nedåt. Priset du betalar avgörs av det genomsnittliga elpriset på elbörsen Nordpool under månaden. Uppsägningstiden för ett avtal om rörligt pris är oftast tre månader.

Hjälp att välja elhandelsavtal

Via Konsumenternas energimarknadsbyrå Länk till annan webbplats. kan du få information om energimarknaden och hur du gör när du byter elhandelsavtal. Elpriskollen Länk till annan webbplats. hjälper dig att hitta det lägsta elpriset på marknaden.

Kontakt

Energi- och klimatrådgivare


Caroline Rundlöf
Telefon: 0303-70 33 33
E-post: energi@ale.se

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den