Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Energieffektiva hus

Ska du bygga hus? Att bygga energieffektivt är en bra och långsiktig investering för både miljön och din egen ekonomi. Det kostar mer att bygga men ger mindre energikostnader. Det är enklare att bygga energieffektivt från början än att förbättra efter hand.

Definitioner för energieffektiva hus

Det finns definitioner för nollenergihus, passivhus och minienergihus som beskriver högsta energiförbrukning, effektbehov och värmeförlusttal. Ofta används även orden lågenergihus och energieffektiva byggnader vilket allmänt menar hus som har låg energianvändning och miljö- och klimatvänlig värmekälla.

  1. Kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och minienergihus Länk till annan webbplats.

Passivhus

Med passivhus menas hus som är så välisolerade att de inte behöver något värmesystem utan värms upp av personerna som bor där och spillvärme från apparater. Oftast finns det något värmesystem även i passivhus med allt från endast elektriskt värmebatteri i ventilationens tilluftssystem till värmesystem av traditionell typ som exempelvis element som anpassats och dimensionerats för låga energimängder.

Nollenergihus

För nollenergihus gäller, utöver kraven på passivhus, att summan levererad viktad energi till byggnaden skall vara mindre eller lika med levererad energi från byggnaden på årsbasis. Nollenergihusen har oftast utrustats med solceller, solfångare eller liknande egna energileverantörer så att energibalansen ger ett plus över en årscykel.

Minienergihus

Minienergihus är en nivå som ligger mitt emellan Boverkets krav och kriterierna för passivhus. Kriterierna för minienergihus är därmed enklare att klara än kriterierna för passivhus samtidigt som energiförbrukningen blir något högre.

Kontakt

Energi- och klimatrådgivare


Caroline Rundlöf
Telefon: 0303-70 33 33
E-post: energi@ale.se

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den