Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Solenergi

Med hjälp av solens energi kan du producera både värme och el till ditt hus – miljövänligt och gratis!

Solel

Med hjälp av solceller på ditt hustak kan du producera egen el. Hur mycket el du kan producera beror på takets riktning och lutning. Optimalt är söderläge med cirka 45 graders lutning. Verkningsgraden varierar men ligger normalt runt 15 %. En ny solcellsanläggning på 1 kilowatt som är placerad på en oskuggad yta rakt mot söder med 30–50 graders lutning producerar cirka 950 kilowattimmar per år och tar upp en yta av 7 kvadratmeter.

Mer om solel kan du läsa på Energimyndighetens solelportal Länk till annan webbplats.

Solvärme

Med hjälp av solfångare på ditt hustak kan du värma ditt varmvatten eller bidra till husets uppvärmning med solenergi. Ett bra komplement till din huvudsakliga uppvärmningskälla. Om du eldar med ved eller pellets kan solfångare innebära att du slipper elda på sommaren vilket både är bekvämt och miljövänligt.

Bidrag för solenergi

För nätanslutna solcellssystem finns skattereduktion för grön teknik och för installation av solfångare gäller ROT-avdrag. Man kan också få en skattereduktion om 60 öre för varje producerad kWh. Mer information om bidrag för energiåtgärder.

Bygglov

Sedan 1 juli 2018 så är solpaneler bygglovsbefriade under vissa förutsättningar:

  • de ska monteras utanpå befintlig fasad- eller takbeklädnad
  • de ska följa byggnadens form
  • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla

Solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver i vissa fall bygglov på byggnader inom detaljplanerat område. På byggnader utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov. Solfångare och solcellspaneler som är fristående på mark är inte bygglovspliktiga.

Åtgärden är bygglovspliktig om det står i detaljplanen, om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt, eller om byggnaden ligger i riksintresseområde för totalförsvaret (ett sådant riksintresse finns inte i Ale kommun).

Mer om bygglov för solenergianläggningar finns på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om bygglov

Solkartan

Här kan du se om det är lämpligt att sätta upp solpaneler på just ditt hustak. Zooma in och klicka på ditt hus så kan du se den uppskattade solinstrålningen under ett år.

Det är byggnader i och runt kommunens tätorter som är beräknade. Landsbygden finns inte med. Det beror på att vi gjorde en laserscanning av våra tätorter 2017. För landsbygden har vi bara Lantmäteriets scanning från 2010. Informationen från den scanningen håller för låg kvalitet och där finns inte heller hus som är byggda efter 2010 med.

Klicka här för att komma till solkartan. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Energi- och klimatrådgivare


Caroline Rundlöf
Telefon: 0303-70 33 33
E-post: energi@ale.se

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den