Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Elvärme

Med elvärme menas direktverkande el och vattenburen elvärme. Eluppvärmning är bekvämt; inga lagringsutrymmen behövs och servicebehovet är litet. Driftskostnaderna är däremot relativt höga.

Elens miljöpåverkan

Vid användningen av el uppstår ingen miljö- eller klimatpåverkan, utan den uppstår vid produktionen av elen. Beroende på hur den producerats bidrar den med till exempel utsläpp av växthusgaser, olika avfall och påverkan på närmiljö och landskap. Elens miljöpåverkan varierar stort från vatten- och vindkraft med inga utsläpp till kolkraftverk med stora utsläpp. Ett exempel är utsläppen av koldioxid där ett vindkraftverk alstrar cirka 5 gram per producerad kWh (från ståltillverkningen) och ett kolkraftverk alstrar cirka, eller drygt, 1000 gram per producerad kWh (bränslet bara).

Direktverkande el

Direktverkande el är där elledningarna går fram till värmeelementet i rummet som skall värmas. Uppvärmningen är bekväm och installationskostnaderna är låga men driftskostnaderna relativt höga.

Besparingsmöjligheter vid direktverkande el utan att konvertera är att:

  • Se över klimatskalet med eventuella tilläggsisoleringar och fönsterbyte, ger en bestående besparing.
  • Komplettera med luft-luftvärmepump, billig metod som ger energibesparing.
  • Komplettera med pelletskamin, ger en bra besparing och minskar eleffektbehovet.
  • Komplettera med braskamin för ved, men beakta eventuella olägenheter från rök och utsläpp framförallt i tätorterna.

Vid du byta till en annan uppvärmningsform behöver du normalt konvertera till vattenburet värmesystem. Konvertering till vattenburet system upplevs ibland som väldigt komplicerat men det finns många exempel där det har blivit bra.  

Vattenburen elvärme

Vattenburen elvärme avser värme med elpanna där värmen distribueras med vatten till element eller golvvärme. Driftskostnaderna är relativt höga. Besparingsmöjligheterna vid vattenburen elvärme:

  • Byte till biobränsleanläggning (ved, pellets eller flis). Går att reducera driftskostnaderna relativt mycket och är miljövänligt men kräver utrymme och en del tillsyn.
  • Byte till värmepump "vätska-vatten", bergvärme eller jordvärme. God energibesparing och god ekonomi. 
  • Byte till värmepump "luft-vatten", likt berg/jordvärme men lägre investeringskostnad och högre driftskostnad. Lämpligt för villor med lägre energibehov. Bra alternativ när berg- eller jordvärme inte är möjligt.
  • Besparingsmöjligheterna för direktverkande el är tillämpbara även vid vattenburen el.

Läs mer om alternativen till elvärme via menyn.

Kontakt

Energi- och klimatrådgivare


Caroline Rundlöf
Telefon: 0303-70 33 33
E-post: energi@ale.se

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den