Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Anmälan om efterbehandling av förorenat område

En efterbehandlingsåtgärd i ett förorenat område ska anmälas till tillsynsmyndigheten om åtgärden kan medföra spridning eller exponering av föroreningar och när denna risk inte bedöms som ringa.

Anmälan ska göras av den som driver efterbehandlingsprojektet, till exempel markägaren eller exploatören. Anmälan ska göras skriftligt och i god tid, senast 6 veckor innan åtgärden vidtas.

Saneringsarbetet ska dokumenteras och sammanställas i en slutrapport som ska skickas till Miljöenheten inom tre månader. Miljöenheten granskar sedan rapporten och skickar ett skriftligt svar. Slutrapporten är ditt kvitto på att saneringen utförts på ett bra sätt.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den