Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Sanering Folketshusvägen Nol

Nu tar vi bort 30 000 ton blyförorenad jord i centrala Nol och fyller upp med ren jord. Arbetet kommer att pågå ett halvår och det kommer att innebära olägenheter för en del Nolbor.

Då föroreningen visat sig vara mer utspridd och ligga mer ytligt på en markbit öster om Folketshusvägen kommer vi att sanera en yta där också. Läs mer om denna sanering.

Vad ska vi göra?

Först ska de ledningar som passerar området dras om. Därefter ska den förorenade jorden köras bort från området med lastbil och ersättas med ren jord.

Mer information om arbetet att byta ut fyllnadsmassorna (jorden).

Hur påverkar arbetet dig och din familj?

Vi behöver spärra av arbetsområdet, vilket gör att flera gångvägar inte kommer att gå att använda. Skolbarnen måste gå andra vägar än de brukar för att komma till skolan.

Under det halvår arbetet pågår kommer stora lastbilar att köra till och från området ungefär 2 000 gånger. För att öka säkerheten kommer vi att sänka hastigheten på Folketshusvägen och göra andra trafiksäkerhetsåtgärder. Men arbetet kommer att öka trafiken i Nol och ibland kommer det att bullra.

Vi kommer att göra omfattande säkerhetsåtgärder för att ingen ska komma i kontakt med den blyförorenade jorden medan vi gräver upp och kör bort den förorenade jorden.

Mer information om hur arbetet påverkar Nolborna och hur vi gör jobbet på ett säkert sätt.

Varför byter vi ut jorden?

Bly är farligt om man exponeras för höga halter till exempel genom att barn äter med jordiga händer eller stoppar förorenad jord i munnen.

Någon gång under 1960-talet fylldes området ut med överskottsmassor från andra områden runt om i Nol. I samband med att nya bostadshus och en förskola planerades i området 2016 upptäckte man höga halter av bly i de gamla jordmassorna. De blyförorenade fyllnadsmassorna finns cirka 1 meter under nuvarande markytor (jord, asfalt och gräs) och det är därför inga risker med att gå eller vistas på området i dag.

Eftersom man måste gräva i marken när man bygger bostäder och förskola kommer de kraftigt blyförorenade fyllnadsmassorna i dagen, med de risker det skulle kunna föra med sig. Att lämna kvar en del av den förorenade jorden under de nya byggnaden är av miljöskäl inte lämpligt. Därför behöver marken saneras innan det går att bygga på den.

Mer information om bly och bakgrund till föroreningen.

Så här ser området ut när allt är klart - en ny förskola och två nya bostadshus.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den