Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Det här ska vi göra

Den blyförorenade jorden finns i marken på en yta i centrala Nol. Här ska kommunen bygga en förskola och Alebyggen två bostadshus. Det var under planläggningen vi upptäckte mycket höga halter bly i jorden. Kommunen har fått statliga bidrag på 59,5 miljoner kronor som bekostar hela saneringen. Ale blir renare utan att det kostar Aleborna något.

Ledningar dras om

Området som ska saneras korsas av många olika ledningar. För att arbetet ska bli så effektivt som möjligt ska ledningarna läggas om längs gång- och cykelbanan i västra delen av området, längs den nuvarande fjärrvärmeledningen i södra delen av området och längs Folketshusvägen.

Jorden byts ut

För att kunna ta bort den förorenade jorden måste vi gräva, på vissa ställen så djupt som 3,5 m. Området består av lera, gyttja och torv. Eftersom det finns risk för att marken skredar iväg om den inte är stabil sätter vi ned sponter i metall för att hålla jorden på plats vid förskolebyggnaden och vid Folketshusvägen i öster.

Foto: Ale kommun

Metallsponter nedsatta i marken vid E 45-bygget.

Den bortgrävda jorden transporteras bort och ny ren jord läggs ned i gropen.

Vad händer sedan?

När saneringen är avslutad kommer vi att kunna börja bygga förskolan och Alebyggen kan bygga de två nya husen. Byggarbetet börjar så snart som möjligt efter att saneringen är klar.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den