Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Skredsäkring och sanering i Älvängen

Den första etappen med skredsäkring av den förorenade marken i Älvängens västra industriområde är genomförd. En utförd tryckbank (motfyllnad under vattnet) längs hela området, samt avlastningsschakt med naturanpassade erosionsskydd, gör det nu möjligt att gå vidare för att sanera den förorenade marken.

Älvängens västra industriområde har använts för industriverksamheter sedan slutet på 1800-talet. Området består i delar av fyllnadsmassor till varierande djup, som framför allt i strandzonen delvis består av industriellt restavfall och byggnadsrester. Även utanför strandkanten har det påvisats en mängd rivningsmaterial. Stora delar av fyllnadsmassorna i området är påverkade av föroreningar, främst PAH, petroleumkolväten och tungmetaller.

Förekomsten av geotekniska problem varit känt sedan 1960-talet.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den