Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Kartor och mätning

Geodataenheten tar fram olika kartprodukter som exempelvis nybyggnadskartor vilka används som underlag vid ansökan om bygglov. Geodata utför även mätningsuppdrag så som utstakning och lägeskontroll i samband med nybyggnation av byggnader.

Geodataenheten arbetar även bland annat med kommunens geografiska informationssystem (GIS) och ansvarar för adressättningen i kommunen.

Pågående mätning

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den