Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
Lyssna på sidan Lyssna

Planerad sanering: Älvängens industriområde

Älvängens industriområde är kraftigt förorenat och är en stor fara för dricksvattenförsörjningen i hela Göteborgsområdet.

Saneringsområde i Älvängens industriområde

Foto: Ale kommun

Älvängens industriområde i Ale kommun är i akut behov av åtgärder. Området är kraftigt förorenat från tidigare verksamheter med repslageri, tjärkokerier och tillverkning av korkisolering med beckinblandning. Området är dessutom ett av de värsta skredriskområdena längs Göta älv. Ett skred i de förorenade massorna kan slå ut dricksvattenförsörjningen för hela Göteborgsområdet, inklusive Partille, Ale och även Kungälvs kommun. Framförallt riskerar Kungälvs råvattenintag, cirka 7 km nedström Älvängens industriområde, och Göteborgs råvattenintag vid Lärjeholm/Alelyckan, cirka 20 km nedströms, att påverkas.

Enligt en skrivelse från VA-verket (Göteborgs Vatten) är det uteslutet att fortsätta använda råvattenintaget vid ett skred i förorenade massor uppströms, även om utspädning i älven och behandlingsmöjligheterna beaktas, eftersom detta allvarligt skulle påverka brukarnas förtroende för dricksvattenförsörjningen. Förekomsten av dioxin i jord och grundvatten ökar denna risk. Eftersom volymerna i reservråvattentäkterna är begränsade, skulle ett skred i förorenad mark även kunna leda till råvattenbrist.

Föreslagna åtgärder (alternativ D) enligt Swecos rapport Älvängens industriområde, Huvudstudie 13-02-28:

  • Stabilitetshöjande åtgärder i form av tryckbank (hela området förutom sydligaste delen), avlastningsschakt och kalkpelare utförs. Erosionsskydd utförs längs hela områdets strandlinje.
  • Därutöver avlägsnas de förorenade massor som inte omfattas av själva stabiliseringsåtgärderna, varefter återfyllning med ersättningsmassor sker upp till nuvarande marknivå.

Omfattningen av de massor som ska saneras är idag inte klarlagt, detta kräver kompletterande miljötekniska markundersökningar. Utöver de 10 000 kubikmeter förorenade massor som antas uppkomma vid avlastningsschakt bedöms preliminärt att ytterligare cirka 20-40 000 kubikmeter förorenade massor kan komma att omfattas av efterbehandlingsåtgärder. Det beräknas att 40 000 kubikmeter förorenade fyllnadsmassor innehåller 4-15 ton PAH-16 (antag 50-200 mg/kg TS), samt cirka 1-8 ton oljerester (antag 10-100 mg/kg TS).

Kostnaden beräknas till 140 miljoner kronor.

Kontakt
Vid frågor är du välkommen att kontakta Torbjörn Andersson på telefonnummer 0303-33 03 11 eller 0704-32 03 11.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2018-01-08 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.