Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Sjöar och vattendrag

I Ale kommun finns mer än hundra sjöar och flera hundra kilometer vattendrag. Längs kommunens västra gräns flyter Sveriges största vattendrag, Göta älv. Allt övrigt vatten i kommunen hamnar så småningom i älven, på ett eller annat sätt.

Skogssjö

Känslig miljö. Skogssjöar i Ale är särskilt utsatta för försurning.

De flesta sjöarna ligger i skogsområdena Risveden och Vättlefjäll i kommunens östra del. I jordbruksbygderna närmare älven finns en del lite större slättsjöar. Från sjöarna rinner vattnet via ett finmaskigt nät av bäckar och åar för att samla upp sig i någon av de tre större vattendragen Grönån, Sköldsån och Hållsdammsbäcken innan det når älven.

Kalkning mot surt nedfall

De många sjöarna i öster ligger ganska högt och på sur berggrund, vanligen gnejs och omges till övervägande delen av barrskog. Detta tillsammans med nedfall av olika sura föroreningar har gjort att Ale är en av de kommuner som drabbats hårdast av försurning i Sverige. Sedan mitten av 80-talet motverkar vi försurningens effekter genom storskalig kalkning.

Tack vare kalkningen har vi kunnat bevara eller restaurera många artrika vattenmiljöer. Därför finns det flera vattendrag idag med goda bestånd av lax och havsöring och ovanliga fiskar som havsnejonöga, färna och vimma. Fisken har också fått mycket hjälp på traven av olika fiskevårdsprojekt, ofta i regi av fiskeföreningar. Även fågellivet har gynnats av kalkningsinsatserna. Bland de mer intressanta fåglarna som är beroende av god vattenkvalitet finns bland annat storlom, fiskgjuse och havsörn i kommunen.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-12-16 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.